Patrik Christian Cmorej – Změny koncentrace polutantů v ovzduší jako rizikový...

Patrik Christian Cmorej - Změny koncentrace polutantů v ovzduší jako rizikový faktor vzniku akutního infarktu myokardu s elevací ST...

9. 2. 2021 – na Zoome-e- Mediačna dohoda

Vážení kolegovia a kolegyne, Dovoľte nám, aby sme Vám dali do pozornosti užitočný online seminár Mediačná dohoda, ktorý je zameraný na aktualizáciu...

Michael Oláh – Newborns Living on Wooden Pallets, such is the...

Michael Oláh - Newborns Living on Wooden Pallets, such is the Reality of the Refuges of 44 Nationalities on...

5.1.2021 – Na Zoome-e – Dokumentácia v mediácii

Vážení kolegovia a kolegyne, koniec roka 2020 sa blíži a s ním sa spájajú aj niektoré naše povinnosti mediátora súvisiace...

Dominika Terniaková – Kompetenčný model učiteľa v druhošancovom vzdelávaní dospelých

Dominika Terniaková - Kompetenčný model učiteľa v druhošancovom vzdelávaní dospelých

Lenka Chudá – História a význam pracovných zdravotných služieb

Chnka Chuda - História a význam pracovných zdravotných služieb Stiahnuť

Lenka Chudá – Manažment posudzovania fyzickej záťaže na pracovisku

Lenka Chudá - Manažment posudzovania fyzickej záťaže na pracovisku Stiahnuť

Martina Lacková – Starostlivosť o klienta s Alzheimerovou chorobou z pohľadu...

Martina Lacková - Starostlivosť o klienta s Alzheimerovou chorobou z pohľadu rodinných príslušníkov v kontexte sociálnej práce Stiahnut

Janka Lipničanová – Aplikácia mediácie v zdravotníckom zariadení

Janka Lipničanová - Aplikácia mediácie v zdravotníckom zariadení