Michal Vostrý – Sociální distance k lidem s postižením u učitelů...

Michal Vostrý - Sociální distance k lidem s postižením u učitelů základních škol

30.7.2019 – Webinár “Jak úspěšně napsat výzkumný článek?”

https://www.brighttalk.com/webcast/10439/364917?fbclid=IwAR1qnGuoqv-TnM1QeQHcBDlLRvUWSRz3Q4gLSv9PykBnSURMcNClL4KVvAg

Ladislav Zilcher – Podpora sociální adaptability osob po ischemické cévní mozkové...

Ladislav Zilcher - Podpora sociální adaptability osob po ischemické cévní mozkové příhodě za využití kombinované...

Jaroslav Ridoško – K niektorým problémom profesionálneho uplatňovania sociálno-zdravotnej komunikácie v...

Jarosla Ridoško - K niektorým problémom profesionálneho uplatňovania sociálno-zdravotnej komunikácie v zdravotníctve pri realizácii úloh WHO...

Jaroslav Ridoško – Zdravie v štáte a v spoločnosti

Jaroslav Ridoško - Zdravie v štáte a v spoločnosti

Jaroslav Ridoško – Je verejné zdravotníctvo osamotené pri riešení determinantov zdravia?

Jaroslav Ridoško - Je verejné zdravotníctvo osamotené pri riešení determinantov zdravia?

Petr Exler – Prežívanie stresu a stratégie zvládania stresu u manažérov

Petr Exler - Prežívanie stresu a stratégie zvládania stresu u manažérov

Ivana Kachútová – Analýza nutričných faktorov školského prostredia a ich vplyv...

Ivana Kachútová - Analýza nutričných faktorov školského prostredia a ich vplyv na výskyt detskej obezity...

Bernhard Beckmann – Citizenship Identity as the Key Factor of the...

Bernhard Beckmann - Citizenship Identity as the Key Factor of the Political and Legal Awareness Development...