Veronika Mlynárová – Koučing a supervízia v praxi

Veronika Mlynárová - Koučing a supervízia v praxi

Daniela Komáriková – Supervízia a jej prínos z pohľadu manažmentu poskytovateľov...

Daniela Komáriková - Supervízia a jej prínos z pohľadu manažmentu poskytovateľov sociálnych služieb

Lucia Haršányová – Supervízia ako prevencia syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov

Lucia Haršányová - Supervízia ako prevencia syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov

Zuzana Blaháková – Supervízia ako podpora implementácie hodnôt sociálnej práce do...

Zuzana Blaháková - Supervízia ako podpora implementácie hodnôt sociálnej práce do kultúry organizácie

Eva Puškášová- Supervízia v terénnej sociálnej práci

Eva Puškášová - Supervízia v terénnej sociálnej práci

Eva Sopiaková – Supervízia v sociálnej práci so seniormi

Eva Sopiaková - Supervízia v sociálnej práci so seniormi

Silvia Šmihelová – Supervízia ako preventívny nástroj dôsledkov nadmernej pracovnej psychickej...

Silvia Šmihelová - Supervízia ako preventívny nástroj dôsledkov nadmernej pracovnej psychickej záťaže u sociálnych pracovníkov

Ľubomíra Dunčáková – Supervízia ako efektívna pomoc a podpora v školskom...

Ľubomíra Dunčáková - Supervízia ako efektívna pomoc a podpora v školskom prostredí Supervízia z pohľadu zamestnancov materskej školy a...

27.1.2022 – online – Menšinové práva a ich legislatívna úprava

Milé kolegyne a milí kolegovia, 27.1.2022 sa bude konať online konferencia "Menšinové práva a ich legislatívna úprava“. Zámerom konferencie je vytvoriť platformu na...

12.3.-13.3.2022 – online -30. výročiu EAP – “Nádej psychoterapie pre náš...

Pozvánka na kongres k 30. výročiu EAP vo Viedni v dňoch 12.-13. 3. 2022 “Nádej psychoterapie pre náš ohrozený svet” Ako môžu psychoterapeuti...