Janka Langová – Supervízia ako preventívny nástroj dôsledkov nadmernej pracovnej psychickej...

Janka Langová - Supervízia ako preventívny nástroj dôsledkov nadmernej pracovnej psychickej záťaže u sociálnych pracovníkov

Iveta Buhajová – Supervízia a jej význam v práci sociálnych pracovníkov

Iveta Buhajová - Supervízia a jej význam v práci sociálnych pracovníkov

Anton Doktorov, Zlatica Doktorov – Poznámky k zákonu č. 345/2022 Z....

Anton Doktorov, Zlatica Doktorov - Poznámky k zákonu č. 345/2022 Z. z. zo 4. októbra 2022 o inšpekcii v...

Anton Doktorov – Pripomienky k ustanoveniu dôverníka v sociálnej legislatíve

Anton Doktorov - Pripomienky k ustanoveniu dôverníka v sociálnej legislatíve

Martina Šlajferčíková – Supervízia u odborných zamestnancov v Centrách pre deti...

Martina Šlajferčíková - Supervízia u odborných zamestnancov v Centrách pre deti a rodiny

Janka Melišíková -Supervízia ako nástroj pomoci zamestnancom a kolektívu zamestnancov v...

Janka Melišíková -Supervízia ako nástroj pomoci zamestnancom a kolektívu zamestnancov v pobytových sociálnych službách počas pandémie a v udržaní...

Branislav Artim – Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

Branislav Artim - Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

21. – 24. 5. 2023 – Praha – Sociální Evropa, kde...

Vážené kolegyně a vážení kolegové, zástupci profesních organizací v sociální práci a přední čeští odborníci v oblasti sociální práce se...

3.11.2022 – Bratislava – Prostredie priateľské k veku

Srdečne pozývame na medzinárodnú konferenciu PROSTREDIE PRIATEĽSKÉ K VEKU v rámci projektu ERASMUS+ „DESIRE – DESIGN FOR ALL: METHODS TO CREATE...

Jana Vallová – Sociálne aspekty vojenského konfliktu na Ukrajine v kontexte...

Jana Vallová - Sociálne aspekty vojenského konfliktu na Ukrajine v kontexte poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov podľa zákona o...