Katarína Vanková – Osobnosť rovesníckeho mediátora v školských inštitúciách

Katarína Vanková - Osobnosť rovesníckeho mediátora v školských inštitúciách

Katarína Schwarzová – Lues venerea v období stredoveku

Katarína Schwarzová - Lues venerea v období stredoveku

Záznam z prednášok – Psychiatria pre prax, 7. ročník

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti záznam prednášok podujatia Psychiatria pre prax, 7. ročník, ktoré sa uskutočnilo 20. a 21....

INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE – EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCE AND...

INTERNATIONAL SCIENTIFIC - PRACTICAL CONFERENCE   EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCE AND RESEARCH   Abstracts and articles are accepted in the following areas Business,...

Bratislava – 17.06.2022 – „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov,...

Dovoľte nám touto cestou srdečne Vás a Vašich kolegov pozvať na Odbornú konferenciu národného projektu "Rodinné poradne - poradensko-psychologické služby pre...

Marianna Berinšterová – Supervízia ako prevencia syndrómu vyhorenia u pedagógov

Marianna Berinšterová - Supervízia ako prevencia syndrómu vyhorenia u pedagógov

Jana Kamanová – Supervízia ako jeden z nástrojov rozvoja organizácie na...

Jana Kamanová - Supervízia ako jeden z nástrojov rozvoja organizácie na Slovensku

Bartolomej Bretl – Supervízia vo vzťahu s etikou a s etickým...

Bartolomej Bretl - Supervízia vo vzťahu s etikou a s etickým kódexom

Martin Depko – Vertebrogénne ochorenia u žiakov stredných škôl

Martin Depko - Vertebrogénne ochorenia u žiakov stredných škôl

Lenka Andrésová – Domáce násilie a sociálne poradenstvo

Lenka Andrésová - Domáce násilie a sociálne poradenstvo