Anton Doktorov – Analýza sociálneho statusu zamestnancov úradov práce

Anton Doktorov - Analýza sociálneho statusu zamestnancov úradov práce

Zuzana Nagy Gažová – Supervízia v sociálnej práci, jej filozofia a...

Zuzana Nagy Gažová - Supervízia v sociálnej práci, jej filozofia a súčasný stav

Jaroslava Malček – Rozvíjanie empatie sociálnych pracovníkov prvkami Arteterapie v...

Jaroslava Malček - Rozvíjanie empatie sociálnych pracovníkov prvkami Arteterapie v období po pandemickej situácii (covid-19)

Katarína Vanková – Dobrovoľnícke aktivity vysokoškolských študentov odborov sociálnej práce a...

Katarína Vanková - Dobrovoľnícke aktivity vysokoškolských študentov odborov sociálnej práce a psychológie FSVaZ UKF v Nitre v čase pandémie

Hedviga Tkáčová – Charakter fake news a hoaxov v čase Covid...

Hedviga Tkáčová - Charakter fake news a hoaxov v čase Covid 19 na Slovensku a autority, ktoré na ne...

Dana Lukačová – Význam edukácie seniorov v období pandémie

Dana Lukačová - Význam edukácie seniorov v období pandémie

Viera Ivanková – Dopad pandémie covid-19 na zdravotný systém

Viera Ivanková - Dopad pandémie covid-19 na zdravotný systém

Janka Lipničanová – Covidová epidemiologická situácia a jej vplyv na budúcnosť...

Janka Lipničanová - Covidová epidemiologická situácia a jej vplyv na budúcnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Mariana Hamarova – Effects of the COVID-19 Pandemic on Persons with...

Mariana Hamarova - Effects of the COVID-19 Pandemic on Persons with Traumatic Spinal Cord Injury: Possible Solutions Relevant for...

Podcast z konferencie o riešení dopadov pandémie z pohľadu humanitných vied

Vypočujte si podcast z našej konferencie o riešení dopadov pandémie z pohľadu humanitných vied (sociálna práca, psychológia, právo a...