asd

14.11.2024 – Nové Zámky – „Sestra a pôrodná asistentka ako súčasť...

Vážené kolegyne, kolegovia, v mene dekanky FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky -  pani prof. PhDr. Libovej Ľubice, PhD. MPH ako aj v...

21. – 22. 11. 2024 – Philosophy Days 2024!

Milí priatelia filozofie, vyznačte si vo vašich kalendároch dátumy 21. a 22. november 2024! Na 21. november totiž tento rok pripadá Svetový deň...

PARAGUAJ – ZO ZÁKULISIA LATAM s Michalom Hertlíkom

PARAGUAJ zážitkové podujatie v rámci môjho cestovateľského projektu ZO ZÁKULISIA LATAM s Michalom Hertlíkom, ktoré sa uskutoční vo...

Jana Rybáriková – Záťaž sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Jana Rybáriková - Záťaž sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Policajná akadémia – ponuka online kurzov

Online kurzy – 1. Train of Trainers (ToT) je už otvorený, (If you are interested in participating, kindly fill out the...

18. – 19.4.2024 – “Agency and Perception: The Roma in East...

The CEU Romani Studies Program (Vienna, Austria) and The Centre for the Study of Violence, University of Newcastle (Australia) are...

Martina Servanská – Komunitné centrá na Slovensku v kontexte legislatívnych zmien

Martina Servanská - Komunitné centrá na Slovensku v kontexte legislatívnych zmien

Katarína Bundzelová, František Radi – Kazuistika ako jedna z výskumných metód...

Kazuistika ako jedna z výskumných metód sociálnej práce

Katarína Biksadská a kol. – Profesionálna náhradná rodina a jej vplyv...

Katarína Biksadská a kol. - Profesionálna náhradná rodina a jej vplyv na vývin detí z centra pre deti a...