Dominika Terniaková – Kompetenčný model učiteľa v druhošancovom vzdelávaní dospelých

Dominika Terniaková - Kompetenčný model učiteľa v druhošancovom vzdelávaní dospelých

Lenka Chudá – História a význam pracovných zdravotných služieb

Chnka Chuda - História a význam pracovných zdravotných služieb Stiahnuť

Lenka Chudá – Manažment posudzovania fyzickej záťaže na pracovisku

Lenka Chudá - Manažment posudzovania fyzickej záťaže na pracovisku Stiahnuť

Martina Lacková – Starostlivosť o klienta s Alzheimerovou chorobou z pohľadu...

Martina Lacková - Starostlivosť o klienta s Alzheimerovou chorobou z pohľadu rodinných príslušníkov v kontexte sociálnej práce Stiahnut

Janka Lipničanová – Aplikácia mediácie v zdravotníckom zariadení

Janka Lipničanová - Aplikácia mediácie v zdravotníckom zariadení

8. 4. 2020 – Hlohovec – Odborný seminár

Dobrý deň, Vážení spolupracovníci a spolupracovníčky, v súvislosti s realizáciou II. ročníka Medzinárodného dňa...

Marek Rabinčák – Agresivita v ošetrovateľskej praxi

Marek Rabinčák - Agresivita v ošetrovateľskej praxi Stiahnuť

Richard Didič – Demography and the context of health in paliative...

Richard Didič - Demography and the context of health in paliative careStiahnuť