Jaroslav Ridoško – K niektorým problémom profesionálneho uplatňovania sociálno-zdravotnej komunikácie v...

Jarosla Ridoško - K niektorým problémom profesionálneho uplatňovania sociálno-zdravotnej komunikácie v zdravotníctve pri realizácii úloh WHO...

Jaroslav Ridoško – Zdravie v štáte a v spoločnosti

Jaroslav Ridoško - Zdravie v štáte a v spoločnosti

Jaroslav Ridoško – Je verejné zdravotníctvo osamotené pri riešení determinantov zdravia?

Jaroslav Ridoško - Je verejné zdravotníctvo osamotené pri riešení determinantov zdravia?

Petr Exler – Prežívanie stresu a stratégie zvládania stresu u manažérov

Petr Exler - Prežívanie stresu a stratégie zvládania stresu u manažérov

Ivana Kachútová – Analýza nutričných faktorov školského prostredia a ich vplyv...

Ivana Kachútová - Analýza nutričných faktorov školského prostredia a ich vplyv na výskyt detskej obezity...

Bernhard Beckmann – Citizenship Identity as the Key Factor of the...

Bernhard Beckmann - Citizenship Identity as the Key Factor of the Political and Legal Awareness Development...

Jozef Mikloško – Obnova vzťahu k rodičom v živote ľudí vyrastajúcich...

Jozef Mikloško - Obnova vzťahu k rodičom v živote ľudí vyrastajúcich v detských domovoch

PRAX MEDIÁCIE V RÔZNYCH OBLASTIACH SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA – 5. – 6....

Viac informácií nájdete na https://www.mediacia-ams.com/

16.2.2019 – Tréning na tému komunitného organizovania s ľuďmi bez domova...

Ahojte Priatelia, Modré barety, Spolubojovníci,v sobotu, 16.2. 2019 sa udeje veľmi zaujímavý tréning na tému komunitného organizovania s ľuďmi...