Redakčná rada

Sociálno – zdravotnícke spektrum/Social – health spectrum

2019 – 2020

ŠÉFREDAKTORI / EDITOR – IN – CHIEF

Ing. Mgr.Jozef Borovka
Zväz diabetikov Slovenska, Michalovce, SK
zds.zds1@gmail.com
PhDr. Ernest Kováč
Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n. o.