Redakčná rada

Sociálno – zdravotnícke spektrum/Social – health spectrum

2019 – 2020

ŠÉFREDAKTORI / EDITOR – IN – CHIEF

Ing. Mgr. Jozef Borovka
Zväz diabetikov Slovenska, Michalovce, SK
zds.zds1@gmail.com
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.