Redakčná rada

Sociálno-zdravotnícke spektrum / Social – health spectrum

2019 – 2023

ŠÉFREDAKTOR / EDITOR – IN – CHIEF
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
michalolah.socialworker@gmail.com