Sociálno-zdravotná poradňa

Sociálno-zdravotná poradňa / Social and Health advice

Na tomto mieste Vám odpovieme na otázky sociálneho a zdravotného poradenstva. Nasmerujeme Vás správnym smerom  z oblasti sociálnej pomoci.

Prostredníctvom on-line sociálnej poradne  Vám odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa sociálneho a zdravotného problému, ktorý riešite prípadne Vám poradíme, ako by ste mali postupovať. Ponúkneme Vám riešenia na prekonanie nepriaznivých sociálnych situácii. Zaistíme aby ste netrepli neznalosťou svojich práv a povinností, zorientujeme Vás v spleti zákonov, inštitúcii a služieb. Konkrétnych dávok sociálnej pomoci na preklenutie nepriaznivej situácie, či dočasnej straty príjmu: v oblasti ťažkého zdravotného postihnutia, invalidity, nezamestnanosti, hmotnej núdze.

Služba on-line poradne je anonymná a bezplatná

Poradenstvo je poskytované komukoľvek, pokiaľ Vám neodpovieme do 2 dní, napíše nám prosím opakovane, Váš e-mail sa ku nám zrejme nedostal.

Okrem sociálneho poradenstva poskytujeme aj duchovné poradenstvo. V prípade potreby duchovného poradenstva napíšte katolíckemu kňazovi, doc. ThDr. Petrovi Vansačovi, PhD. na e-mail: pvansac@sinet.sk

Kontakt poradcu / Contact advisor

Centrum sociálneho a zdravotného poradenstva:
http://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-sp

Centrum kariérneho poradenstva:
http://www.vssvalzbety.sk/katedry/centrum-kp