Anton Doktorov – Analýza sociálneho statusu zamestnancov úradov práce

Anton Doktorov - Analýza sociálneho statusu zamestnancov úradov práce

Zuzana Nagy Gažová – Supervízia v sociálnej práci, jej filozofia a...

Zuzana Nagy Gažová - Supervízia v sociálnej práci, jej filozofia a súčasný stav

Jaroslava Malček – Rozvíjanie empatie sociálnych pracovníkov prvkami Arteterapie v...

Jaroslava Malček - Rozvíjanie empatie sociálnych pracovníkov prvkami Arteterapie v období po pandemickej situácii (covid-19)

Katarína Vanková – Dobrovoľnícke aktivity vysokoškolských študentov odborov sociálnej práce a...

Katarína Vanková - Dobrovoľnícke aktivity vysokoškolských študentov odborov sociálnej práce a psychológie FSVaZ UKF v Nitre v čase pandémie

Hedviga Tkáčová – Charakter fake news a hoaxov v čase Covid...

Hedviga Tkáčová - Charakter fake news a hoaxov v čase Covid 19 na Slovensku a autority, ktoré na ne...

Dana Lukačová – Význam edukácie seniorov v období pandémie

Dana Lukačová - Význam edukácie seniorov v období pandémie

Marcela Lišková – Mediace ve zdravotnictví

Marcela Lišková - Mediace ve zdravotnictví

Ondrej Buzala – Školská mediácia ako spôsob riešenia medziľudských sporov a...

Ondrej Buzala - Školská mediácia ako spôsob riešenia medziľudských sporov a konfliktov

Žaneta Thomasová – Mediace v sociální práci

Žaneta Thomasova - Mediace v sociální práci

Peter Vansač – Etické otázky a problémy ovplyvňujúce očkovanie proti ochoreniu...

Peter Vansaš - Etické otázky a problémy ovplyvňujúce očkovanie proti ochoreniu Covid 19