Anton Doktorov – Supervízia v pomáhajúcich profesiách a potreba jej legislatívneho...

Anton Doktorov - Supervízia v pomáhajúcich profesiách a potreba jej legislatívneho rámca na Slovensku

Božena Tokárová – Supervízia a Marginalizovaná komunita

Božena Tokárová - Supervízia a Marginalizovaná komunita

Roman Eštočák – Supervízia v terénnej sociálnej práci – možnosti a...

Roman Eštočák - Supervízia v terénnej sociálnej práci – možnosti a limity

Tomáš Ščuka – Supervízia a práca s rómskou komunitou

Tomáš Ščuka - Supervízia a práca s rómskou komunitou

Monika Desseut – Komunitná práca v pandemickom období

Monika Desseut - Komunitná práca v pandemickom období

Jana Foralová – Problematika smrti a umírání u osob s intelektuální...

Jana Foralová - Problematika smrti a umírání u osob s intelektuální disabilitou v institucionální péči

Martin Ondriska – Analýza sociálnych potrieb u jedincov zo sociálne znevýhodneného...

Martin Ondriska - Analýza sociálnych potrieb u jedincov zo sociálne znevýhodneného prostredia v Trnavskom a Bratislavskom kraji

Martina Maxian – Aktuálne problémy v profesionálnych rodinách a ich úloha...

Martina Maxian - Aktuálne problémy v profesionálnych rodinách a ich úloha v sociálnom systéme v Bratislavskom kraji

Gabriela Malá – Analýza potřeb sociálních služeb lidí bez domova v...

Gabriela Malá - Analýza potřeb sociálních služeb lidí bez domova v mikulovském regionu

Eva Machová – Sociálno-emocionálny kontext nedobrovoľnej bezdetnosti

Eva Machová - Sociálno-emocionálny kontext nedobrovoľnej bezdetnosti