Anton Doktorov – Potreby výučby informatiky v študijnom odbore „Sociálna práca“

Potreby výučby informatiky v študijnom odbore „Sociálna práca“

Viera Záhorcová – Vplyv aktivizácie a pracovného začlenenia na kvalitu života...

Viera Záhorcová - Vplyv aktivizácie a pracovného začlenenia na kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb

Lea Rollová – Vplyv fyzického prostredia na kvalitu života prijímateľov sociálnych...

Lea Rollová - Vplyv fyzického prostredia na kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb

Monika Haščičová – Supervízia v Centrách pre deti a rodiny

Monika Haščičová - Supervízia v Centrách pre deti a rodiny

Eva Dirgová – Challenges for Labour Market of the 21st Century

Eva Dirgová - Challenges for Labour Market of the 21st Century

21. – 24.5.2023 – Praha – IFSW 2023

Milé kolegně, milí kolegové, blíží se termín mezinárodní konference sociálních pracovníků, která bude v Kongresovém centru v Praze ve dnech...

Slavomír Krupa – Transformácia sociálnych služieb a deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb...

Slavomír Krupa - Transformácia sociálnych služieb a deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb v Slovenskej republike

Miroslava Kubicová – Problematika allogenních transplantaci kmenových buněk

Miroslava Kubicová - Problematika allogenních transplantaci kmenových buněk

Jana Zaušková – Supervízia v sociálnej práci – vnímaná optikou supervidovaných

Jana Zaušková - Supervízia v sociálnej práci - vnímaná optikou supervidovaných

Filip Gerec – Supervízia a jej prínos pre pracovníkov občianskych združení...

Filip Gerec - Supervízia a jej prínos pre pracovníkov občianskych združení pracujúcich princípmi Harm Reduction na Slovensku