Marianna Berinšterová – Supervízia ako prevencia syndrómu vyhorenia u pedagógov

Marianna Berinšterová - Supervízia ako prevencia syndrómu vyhorenia u pedagógov

Jana Kamanová – Supervízia ako jeden z nástrojov rozvoja organizácie na...

Jana Kamanová - Supervízia ako jeden z nástrojov rozvoja organizácie na Slovensku

Bartolomej Bretl – Supervízia vo vzťahu s etikou a s etickým...

Bartolomej Bretl - Supervízia vo vzťahu s etikou a s etickým kódexom

Lenka Andrésová – Domáce násilie a sociálne poradenstvo

Lenka Andrésová - Domáce násilie a sociálne poradenstvo

Dana Michálková – Mediácia – cesta k inteligentným riešeniam

Dana Michálková - Mediácia – cesta k inteligentným riešeniam

Rastislav Zubaj – Supervízia z pohľadu supervidovaných

Rastislav Zubaj - Supervízia z pohľadu supervidovaných

Eva Knéslová – Supervízia ako nástroj sebakontroly

Eva Knéslová - Supervízia ako nástroj sebakontroly

Viliam Hakve – Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

Viliam Hakve - Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

Lucia Vreštiaková – Supervízia motivátora pracujúceho so zdravotne znevýhodneným klientom

Lucia Vreštiaková - Supervízia motivátora pracujúceho so zdravotne znevýhodneným klientom

Radoslava Petrik Pastvová – Supervízia v poradenstve a psychoterapii

Radoslava Petrik Pastvová - Supervízia v poradenstve a psychoterapii