Andrea Hurbanová – Súčasný stav domáceho násilia v Slovenskej republike a...

Andrea Hurbanová - Súčasný stav domáceho násilia v Slovenskej republike a v zahraničí Hurbanova.pdf

Lívia Červená – Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov pôsobiacich na úradoch...

Lívia Červená - Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov pôsobiacich na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike...

Štefan Bugri – Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl v Českej...

Štefan Bugri - Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike na trhu práce Bugri.pdf

Emília Pribišová – Vzdelávacia politika Slovenskej a Českej republiky v kontexte...

Emília Pribišová - Vzdelávacia politika Slovenskej a Českej republiky v kontexte vysokých škôl Pribišová.pdf

Michal Vostrý – Využití testu Purdue Pegboard při testování jemné motoriky...

Michal Vostrý - Využití testu Purdue Pegboard při testování jemné motoriky u seniorů trpících Alzheimerovou chorobou Vostrý.pdf

Michaela Dávidová -Teória vzťahovej väzby v dospelosti a metodologické modely

Michaela Dávidová -Teória vzťahovej väzby v dospelosti a metodologické modely Dávidová.pdf

Ludmila Lamplotová – Impact Of The Postabortion Syndrome On Woman’s Life

Ludmila Lamplotová - Impact Of The Postabortion Syndrome On Woman's Life Lamplotova.pdf

Jitka Šroubová – Teoretické a metodologické súvislosti kvality života seniorov v...

Jitka Šroubová - Teoretické a metodologické súvislosti kvality života seniorov v našich podmienkach Šroubová.pdf

Jozef Vražel – Prognózy zamestnanosti a sociálna práca

Jozef Vražel - Prognózy zamestnanosti a sociálna práca Vražel.pdf

Jarmila Verešová – Quality Of Life Of Seniors In Home Surroundings

Jarmila Verešová - Quality Of Life Of Seniors In Home Surroundings Verešová_2.pdf