Jarmila Verešová – Quality Of Life Of Seniors In Home Surroundings

Jarmila Verešová - Quality Of Life Of Seniors In Home Surroundings Verešová_2.pdf

Eugene Silas Seminega – Justice For The Orphans Whose Land Rights...

Eugene Silas Seminega - Justice For The Orphans Whose Land Rights Were Violated By Family Members Or Other Grabbers Seminega_1.pdf

Eugene Silas Seminega – Towards the Social and Legal Protection of...

Eugene Silas Seminega - Towards the Social and Legal Protection of Foster Children in Rwanda Seminega.pdf

Pavol Tománek – Position high school students to homelessness

Pavol Tománek - Position high school students to homelessness

Michaela Dávidová – Zmysluplnosť života z pohľadu sociálnej práce a metodológia

Michaela Dávidová - Zmysluplnosť života z pohľadu sociálnej práce a metodológia Dávidová_4.pdf

Michaela Dávidová – Problematické oblasti zmysluplnosti života

Michaela Dávidová - Problematické oblasti zmysluplnosti života Dávidová_5.pdf

Pavol Tománek – O bezdomovectve, laikoch v Cirkvi, pomoci núdznym, o...

Pavol Tománek - O bezdomovectve, laikoch v Cirkvi, pomoci núdznym, o náboženstve... Tománek_1.pdf

František Neupauer – Talian, ktorý obja(vi)l Rusko (nekrológ)

František Neupauer - Talian, ktorý obja(vi)l Rusko (nekrológ) Neupauer.pdf

Katarína Halkovičová – Využívanie internetu a sociálnych sietí u mládeže

Katarína Halkovičová - Využívanie internetu a sociálnych sietí u mládeže Halkovičová.pdf

Jana Gabrielová – Medziodborová spolupráca z pohľadu sociálnych a zdravotníckych pracovníkov...

Jana Gabrielová - Medziodborová spolupráca z pohľadu sociálnych a zdravotníckych pracovníkov v Českej republike Gabrielová.pdf