Pavol Tománek – Position high school students to homelessness

Pavol Tománek - Position high school students to homelessness

Michaela Dávidová – Zmysluplnosť života z pohľadu sociálnej práce a metodológia

Michaela Dávidová - Zmysluplnosť života z pohľadu sociálnej práce a metodológia Dávidová_4.pdf

Michaela Dávidová – Problematické oblasti zmysluplnosti života

Michaela Dávidová - Problematické oblasti zmysluplnosti života Dávidová_5.pdf

Pavol Tománek – O bezdomovectve, laikoch v Cirkvi, pomoci núdznym, o...

Pavol Tománek - O bezdomovectve, laikoch v Cirkvi, pomoci núdznym, o náboženstve... Tománek_1.pdf

František Neupauer – Talian, ktorý obja(vi)l Rusko (nekrológ)

František Neupauer - Talian, ktorý obja(vi)l Rusko (nekrológ) Neupauer.pdf

Katarína Halkovičová – Využívanie internetu a sociálnych sietí u mládeže

Katarína Halkovičová - Využívanie internetu a sociálnych sietí u mládeže Halkovičová.pdf

Jana Gabrielová – Medziodborová spolupráca z pohľadu sociálnych a zdravotníckych pracovníkov...

Jana Gabrielová - Medziodborová spolupráca z pohľadu sociálnych a zdravotníckych pracovníkov v Českej republike Gabrielová.pdf

Michaela Dávidová – Systémy sociálneho správania a vzťahová väzba

Michaela Dávidová - Systémy sociálneho správania a vzťahová väzba Dávidová_3.pdf

Zita Tomová – Etické dilemy rozhodovania pracovníka v sociálnom zariadení

Zita Tomová - Etické dilemy rozhodovania pracovníka v sociálnom zariadení Tomová.pdf

Michaela Dávidová – Metodológia zmysluplnosti života

Michaela Dávidová - Metodológia zmysluplnosti života Dávidová_2.pdf