Jana Zaušková – Supervízia v sociálnej práci – vnímaná optikou supervidovaných

Jana Zaušková - Supervízia v sociálnej práci - vnímaná optikou supervidovaných

Filip Gerec – Supervízia a jej prínos pre pracovníkov občianskych združení...

Filip Gerec - Supervízia a jej prínos pre pracovníkov občianskych združení pracujúcich princípmi Harm Reduction na Slovensku

Erik Vároši – Supervízia a jej význam pre pomáhajúce profesie

Erik Vároši - Supervízia a jej význam pre pomáhajúce profesie

Andrea Podešvová – Supervízia ako súčasť celoživotného vzdelávania v pomáhajúcich profesiách....

Andrea Podešvová - Supervízia ako súčasť celoživotného vzdelávania v pomáhajúcich profesiách. Porovnanie v Talianskej a Slovenskej republike

Miroslav Balog – Supervízia a jej význam v práci sociálnych pracovníkov

Miroslav Balog - Supervízia a jej význam v práci sociálnych pracovníkov

Adriána Harčáriková – Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť ako súčasť evanjelizačného procesu

Adriána Harčáriková - Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť ako súčasť evanjelizačného procesu

Slávka Varšová – Supervízia v školskom prostredí

Slávka Varšová - Supervízia v školskom prostredí

Katarína Trembuláková – Postavenie supervízie v školách a v školských zariadeniach

Katarína Trembuláková - Postavenie supervízie v školách a v školských zariadeniach

Štefánia Lapšanská – Supervízia v terénnej opatrovateľskej službe

Štefánia Lapšanská - Supervízia v terénnej opatrovateľskej službe

Monika Kolcunová – Supervízia ako preventívny nástroj dôsledkov nadmernej pracovnej psychickej...

Monika Kolcunová - Supervízia ako preventívny nástroj dôsledkov nadmernej pracovnej psychickej záťaže u sociálnych pracovníkov