Michal Sedláček – Využitie kvalitatívneho výskumu v záverečných prácach v odbore...

Michal Sedláček - Využitie kvalitatívneho výskumu v záverečných prácach v odbore sociálna práca

Jarmila Mészárosová – Medzigeneračné spolužitie v kontexte vývoja spoločnosti

Jarmila Mészárosová - Medzigeneračné spolužitie v kontexte vývoja spoločnosti  

Michal Vostrý – Ergoterapeutický proces u klientů s koxartrózou a následnou...

Michal Vostrý - Ergoterapeutický proces u klientů s koxartrózou a následnou totální endoprotézou Michal Vostrý

Michal Vostrý – Education of people with dementia as part of...

Michal Vostrý - Education of people with dementia as part of cognitive rehabilitation Michal Vostrý

Elena Gažiková – Identification of Benefits and Risks of Professional Parenthood

Elena Gažiková - Identification of Benefits and Risks of Professional Parenthood Gazikova

Andrea Hurbanová – Súčasný stav domáceho násilia v Slovenskej republike a...

Andrea Hurbanová - Súčasný stav domáceho násilia v Slovenskej republike a v zahraničí Hurbanova.pdf

Lívia Červená – Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov pôsobiacich na úradoch...

Lívia Červená - Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov pôsobiacich na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike...

Štefan Bugri – Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl v Českej...

Štefan Bugri - Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike na trhu práce Bugri.pdf

Emília Pribišová – Vzdelávacia politika Slovenskej a Českej republiky v kontexte...

Emília Pribišová - Vzdelávacia politika Slovenskej a Českej republiky v kontexte vysokých škôl Pribišová.pdf

Michal Vostrý – Využití testu Purdue Pegboard při testování jemné motoriky...

Michal Vostrý - Využití testu Purdue Pegboard při testování jemné motoriky u seniorů trpících Alzheimerovou chorobou Vostrý.pdf