Anna Bérešová – Voľba copingových stratégií v súvislosti s dĺžkou praxe...

Anna Bérešová - Voľba copingových stratégií v súvislosti s dĺžkou praxe u sociálnych pracovníkov Bérešová.pdf

Jozef Mikloško – Obnova vzťahu k rodičom v živote ľudí vyrastajúcich...

Jozef Mikloško - Obnova vzťahu k rodičom v živote ľudí vyrastajúcich v detských domovoch

Vojtech Ružička – Aspekty kvality života seniorov z pohľadu sociálnej práce

Vojtech Ružička - Aspekty kvality života seniorov z pohľadu sociálnej práce Ružička.pdf

Elena Gažiková – Identification of Benefits and Risks of Professional Parenthood

Elena Gažiková - Identification of Benefits and Risks of Professional Parenthood Gazikova

Anna Árpová – Prostitúcia – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

Anna Árpová - Prostitúcia – minulosť, súčasnosť, budúcnosť Árpová.pdf

Emília Pribišová – Vzdelávacia politika Slovenskej a Českej republiky v kontexte...

Emília Pribišová - Vzdelávacia politika Slovenskej a Českej republiky v kontexte vysokých škôl Pribišová.pdf

Jana Kollárčiková – Dôstojný život aj v zariadeniach sociálnych služieb

Jana Kollárčiková - Dôstojný život aj v zariadeniach sociálnych služieb Kollárčiková_ok.pdf

Michaela Dávidová – Vzťahová väzba v dospelosti a metodologické súvislosti

Michaela Dávidová - Vzťahová väzba v dospelosti a metodologické súvislosti Dávidová_1.pdf

Bernhard Beckmann – Citizenship Identity as the Key Factor of the...

Bernhard Beckmann - Citizenship Identity as the Key Factor of the Political and Legal Awareness Development...