Ivica Gulášová – Ethical and Social Problems of Roma Minority Living...

Ivica Gulášová - Ethical and Social Problems of Roma Minority Living in Segregated Localities 1_Gulášová.pdf

Katarína Hirošová – Vplyv kvality vnútorného prostredia na zdravie človeka

Katarína Hirošová - Vplyv kvality vnútorného prostredia na zdravie človeka Hirošová.pdf

Michaela Dávidová – Vzťahová väzba v dospelosti a metodologické súvislosti

Michaela Dávidová - Vzťahová väzba v dospelosti a metodologické súvislosti Dávidová_1.pdf

Pavol Tománek – Slobodomurárstvo a jeho symbolika ako novodobý sociálno-patologický jav

Pavol Tománek - Slobodomurárstvo a jeho symbolika ako novodobý sociálno-patologický jav Tománek.pdf

Jana Vallová – Poradenské služby v sociálnej práci – Poradenstvo s...

Jana Vallová - Poradenské služby v sociálnej práci - Poradenstvo s nezamestnanými Vallová.pdf

Stela Gilanová – Sociálno-zdravotné dôsledky života ľudí so stómiou

Stela Gilanová - Sociálno-zdravotné dôsledky života ľudí so stómiou Gilanová.pdf

Božena Igliarová – Slovenská rodina a jej poslanie

Božena Igliarová - Slovenská rodina a jej poslanie Igliarová_1.pdf

Zlata Ondrušová – Kontinuálne vzdelávanie sociálnych pracovníkov v okolitých krajinách Európskej...

Zlata Ondrušová - Kontinuálne vzdelávanie sociálnych pracovníkov v okolitých krajinách Európskej Únie Ondrušová_ok.pdf

Michaela Dávidová – Systémy sociálneho správania a vzťahová väzba

Michaela Dávidová - Systémy sociálneho správania a vzťahová väzba Dávidová_3.pdf

Ivica Gulášová – The Level of Satisfaction of the General Public...

Ivica Gulášová - The Level of Satisfaction of the General Public with Healthcare Provided by General Practitioner Gulášová_9.pdf