Michaela Dávidová -Teória vzťahovej väzby v dospelosti a metodologické modely

Michaela Dávidová -Teória vzťahovej väzby v dospelosti a metodologické modely Dávidová.pdf

Vojtech Ružička – Aspekty kvality života seniorov z pohľadu sociálnej práce

Vojtech Ružička - Aspekty kvality života seniorov z pohľadu sociálnej práce Ružička.pdf

Jarmila Verešová – Quality Of Life Of Seniors In Home Surroundings

Jarmila Verešová - Quality Of Life Of Seniors In Home Surroundings Verešová_2.pdf

Emília Vranková – Súčasne možnosti sociálnej práce v zdravotníctve

Emília Vranková - Súčasne možnosti sociálnej práce v zdravotníctve Vranková_ok.pdf

Jarmila Mészárosová – Medzigeneračné spolužitie v kontexte vývoja spoločnosti

Jarmila Mészárosová - Medzigeneračné spolužitie v kontexte vývoja spoločnosti  

Ondrej Buzala – Legislatívne prostredie pre implementáciu kvality do sociálnych služieb...

Ondrej Buzala - Legislatívne prostredie pre implementáciu kvality do sociálnych služieb na Slovensku Buzala.pdf

Tatiana Jurková – Etické dilemy v stratégii Harm Reduction

Tatiana Jurková - Etické dilemy v stratégii Harm Reduction Jurková.pdf

Zita Tomová – Etické dilemy rozhodovania pracovníka v sociálnom zariadení

Zita Tomová - Etické dilemy rozhodovania pracovníka v sociálnom zariadení Tomová.pdf

Jan Lužný – Sebevražedné jednání u seniorů s duševní poruchou –...

Jan Lužný - Sebevražedné jednání u seniorů s duševní poruchou – závažný problém medicínský i sociální Lužný_ok.pdf

Maroš Šatný – Časté novely zákona o sociálnych službách

Maroš Šatný - Časté novely zákona o sociálnych službách Šatný_ok.pdf