Pavol Tománek – Position high school students to homelessness

Pavol Tománek - Position high school students to homelessness

Ladislav Zilcher – Podpora sociální adaptability osob po ischemické cévní mozkové...

Ladislav Zilcher - Podpora sociální adaptability osob po ischemické cévní mozkové příhodě za využití kombinované...

Pavol Tománek – O bezdomovectve, laikoch v Cirkvi, pomoci núdznym, o...

Pavol Tománek - O bezdomovectve, laikoch v Cirkvi, pomoci núdznym, o náboženstve... Tománek_1.pdf

Jozef Žuffa – Reflexion of Religiosity in Slovakia and some neighbouring...

Jozef Žuffa - Reflexion of Religiosity in Slovakia and some neighbouring countries Žuffa.pdf

Katarína Hirošová – Vplyv kvality vnútorného prostredia na zdravie človeka

Katarína Hirošová - Vplyv kvality vnútorného prostredia na zdravie človeka Hirošová.pdf

Peter Hasa – Analýza sociálno-ekonomických aspektov kvality života seniorov na Slovensku

Peter Hasa - Analýza sociálno-ekonomických aspektov kvality života seniorov na Slovensku

Bernhard Beckmann – Citizenship Identity as the Key Factor of the...

Bernhard Beckmann - Citizenship Identity as the Key Factor of the Political and Legal Awareness Development...

Jarmila Pagáčová – Komunitné plánovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike

Jarmila Pagáčová - Komunitné plánovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike

Richard Didič – Demography and the context of health in paliative...

Richard Didič - Demography and the context of health in paliative careStiahnuť

Eliška Knošková – Vývoj mortality na Slovensku

Eliška Knošková - Vývoj mortality na Slovensku Knošková_Eliška.pdf