Marcela Božíková – Protection of the rights of the child in...

Marcela Božíková - Protection of the rights of the child in hospital Božiková_ok.pdf

Štefan Bugri – Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl v Českej...

Štefan Bugri - Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike na trhu práce Bugri.pdf

Jarmila Verešová – Quality Of Life Of Seniors In Home Surroundings

Jarmila Verešová - Quality Of Life Of Seniors In Home Surroundings Verešová_2.pdf

Zuzana Birknerová – Hodnotenie medziľudských vzťahov na pracovisku sociálnymi pracovníkmi

Zuzana Birknerová - Hodnotenie medziľudských vzťahov na pracovisku sociálnymi pracovníkmi Birknerová.pdf

Katarína Hirošová – Vplyv kvality vnútorného prostredia na zdravie človeka

Katarína Hirošová - Vplyv kvality vnútorného prostredia na zdravie človeka Hirošová.pdf

Tatiana Jurková – Etické dilemy v stratégii Harm Reduction

Tatiana Jurková - Etické dilemy v stratégii Harm Reduction Jurková.pdf

Štefan Bugri – Dôchodkové poistenie v rámci transformácie sociálneho poistenia v...

Štefan Bugri - Dôchodkové poistenie v rámci transformácie sociálneho poistenia v SR Bugri_ok.pdf

Emília Mihoková – Analysis of legal status quo fight against traffiking...

Emília Mihoková - Analysis of legal status quo fight against traffiking in human beings in Slovakia Mihoková.pdf

Radoslav Micheľ – Sociálne služby pre nezamestnaných mladých ľudí

Radoslav Micheľ - Sociálne služby pre nezamestnaných mladých ľudí Micheľ_2.pdf

Šeteľa, N.I. – Štúdium vzťahu štýlu vedenia a sociálno-psychologickej klímy v...

Šeteľa, N.I. - Štúdium vzťahu štýlu vedenia a sociálno-psychologickej klímy v pedagogickom kolektíve vysokej školy umenia Šeteľa.pdf