Božena Igliarová – Komunikácia a jej význam pri riešení sociálno –...

Božena Igliarová - Komunikácia a jej význam pri riešení sociálno – patologických javov Igliarová_3.pdf

Jozef Žuffa – Reflexion of Religiosity in Slovakia and some neighbouring...

Jozef Žuffa - Reflexion of Religiosity in Slovakia and some neighbouring countries Žuffa.pdf

Anton Doktorov – Pripomienky k ustanoveniu dôverníka v sociálnej legislatíve

Anton Doktorov - Pripomienky k ustanoveniu dôverníka v sociálnej legislatíve

Anna Árpová – Prostitúcia – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

Anna Árpová - Prostitúcia – minulosť, súčasnosť, budúcnosť Árpová.pdf

Esej – Patrícia Čambalová – Inkluzívne vzdelávanie v inkluzívnej spoločnosti

Esej - Patrícia Čambalová - Inkluzívne vzdelávanie v inkluzívnej spoločnosti

Anton Doktorov, Zlatica Doktorov – Poznámky k zákonu č. 345/2022 Z....

Anton Doktorov, Zlatica Doktorov - Poznámky k zákonu č. 345/2022 Z. z. zo 4. októbra 2022 o inšpekcii v...

Bernhard Beckmann – Citizenship Identity as the Key Factor of the...

Bernhard Beckmann - Citizenship Identity as the Key Factor of the Political and Legal Awareness Development...

Katarína Šoltésová – Supervízia v zariadeniach sociálnych služieb ako predpoklad kvalitnej...

Katarína Šoltésová - Supervízia v zariadeniach sociálnych služieb ako predpoklad kvalitnej sociálnej práce

Michal Vostrý – Ergoterapeutický proces u klientů s koxartrózou a následnou...

Michal Vostrý - Ergoterapeutický proces u klientů s koxartrózou a následnou totální endoprotézou Michal Vostrý

Jana Novotná – Sexuální násilí v kontextu sadomasochismu

Jana Novotná - Sexuální násilí v kontextu sadomasochismu Novotná.pdf