Peter Vansač – Prehlbovanie spirituality u Rómov ako cesta k zlepšeniu...

Peter Vansač - Prehlbovanie spirituality u Rómov ako cesta k zlepšeniu sociálno-ekonomického postavenia Rómov na Slovensku Vansač

Michal Oláh – Psychosociálna intervencia pre ľudí bez domova v resocializačnej...

Michal Oláh - Psychosociálna intervencia pre ľudí bez domova v resocializačnej komunite Antona Srholca v Bratislave Oláh_Michal.pdf

Stela Gilanová – Sociálno-zdravotné dôsledky života ľudí so stómiou

Stela Gilanová - Sociálno-zdravotné dôsledky života ľudí so stómiou Gilanová.pdf

Ján Lužný – Lůžková hospicová péče v České republice

Ján Lužný - Lůžková hospicová péče v České republice Lužný_1.pdf

Emília Mihoková – Analysis of legal status quo fight against traffiking...

Emília Mihoková - Analysis of legal status quo fight against traffiking in human beings in Slovakia Mihoková.pdf

Daniela Krajčová – Percepcia záťaže v asociácií s vybranými osobnostnými charakteristikami...

Daniela Krajčová - Percepcia záťaže v asociácií s vybranými osobnostnými charakteristikami u školských detí Krajčová.pdf

Marcela Lišková – Mediace ve zdravotnictví

Marcela Lišková - Mediace ve zdravotnictví

Štefan Bugri – Dôchodkové poistenie v rámci transformácie sociálneho poistenia v...

Štefan Bugri - Dôchodkové poistenie v rámci transformácie sociálneho poistenia v SR Bugri_ok.pdf

Ludmila Lamplotová – Impact Of The Postabortion Syndrome On Woman’s Life

Ludmila Lamplotová - Impact Of The Postabortion Syndrome On Woman's Life Lamplotova.pdf

Angela Almašiová – Názory odsúdených na prácu sociálneho pracovníka v prostredí...

Angela Almašiová - Názory odsúdených na prácu sociálneho pracovníka v prostredí Zboru väzenskej a justičnej stráže Almašiová.pdf