Jana Rybáriková – Záťaž sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Jana Rybáriková - Záťaž sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb

Mária Šramková – Ochota verejnosti poskytnúť prvú pomoc sociálne znevýhodneným skupinám...

Šramková - Ochota verejnosti poskytnúť prvú pomoc sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva

Jozef Rusnák – Nealkoholová tuková choroba a jej vzťah k fibrilácii...

Jozef Rusnák - Nealkoholová tuková choroba a jej vzťah k fibrilácii predsiení

Pavlína Bakalová – Psychická a fyzická záťaž žiakov počas ošetrovateľskej praxe...

Pavlína Bakalová - Psychická a fyzická záťaž žiakov počas ošetrovateľskej praxe v období pandémie Covid-19

Martin Depko – Vertebrogénne ochorenia u žiakov stredných škôl

Martin Depko - Vertebrogénne ochorenia u žiakov stredných škôl

Viera Ivanková – Dopad pandémie covid-19 na zdravotný systém

Viera Ivanková - Dopad pandémie covid-19 na zdravotný systém

Janka Lipničanová – Covidová epidemiologická situácia a jej vplyv na budúcnosť...

Janka Lipničanová - Covidová epidemiologická situácia a jej vplyv na budúcnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Mariana Hamarova – Effects of the COVID-19 Pandemic on Persons with...

Mariana Hamarova - Effects of the COVID-19 Pandemic on Persons with Traumatic Spinal Cord Injury: Possible Solutions Relevant for...

Patrik Christian Cmorej – Změny koncentrace polutantů v ovzduší jako rizikový...

Patrik Christian Cmorej - Patrik Christian Cmorej - Změny koncentrace polutantů v ovzduší jako rizikový faktor vzniku akutního infarktu...

Lenka Chudá – História a význam pracovných zdravotných služieb

Chnka Chuda - História a význam pracovných zdravotných služieb Stiahnuť