Jaroslav Ridoško – K niektorým problémom profesionálneho uplatňovania sociálno-zdravotnej komunikácie v...

Jarosla Ridoško - K niektorým problémom profesionálneho uplatňovania sociálno-zdravotnej komunikácie v zdravotníctve pri realizácii úloh WHO...

Lucia Dončevová – Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v...

Lucia Dončevová - Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v porovnání s dětmi bez ADHD

Šárka Tomová – Zvyšování kvality komunikačních dovedností lékařu všeobecného lékařství

Šárka Tomová - Zvyšování kvality komunikačních dovedností lékařu všeobecného lékařství

Alena Macáková – Ruptúra aneuryzmy arteria gastrica sinistra ako nezvyčajná komplikácia...

Alena Macáková - Ruptúra aneuryzmy arteria gastrica sinistra ako nezvyčajná komplikácia po TEP bedrového kĺbu Macáková.pdf

Hana Nikodemová – K definování výstupů z učení v ošetřovatelství

Hana Nikodemová - K definování výstupů z učení v ošetřovatelství

Irena Srbová – Možnosti operačního řešení zlomenin stehenní kosti u pacientů...

Irena Srbová - Možnosti operačního řešení zlomenin stehenní kosti u pacientů z pohledu sestry

Miroslava Kubicová – Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života

Miroslava Kubicová - Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života Kubicová_3.pdf

Zuzana Slezáková – Psychosocial problems of patients with epilepsy for nursing...

Zuzana Slezáková - Psychosocial problems of patients with epilepsy for nursing car

Šárka Tomová – Sociálni faktory a edukace primárních sester v oblasti...

Tomová- Sociálni faktory a edukace primárních sester v oblasti prevence nádorových onemocnění

Mária Belovičová – Transient elastography – screening method for diagnosis of...

Mária Belovičová - Transient elastography - screening method for diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease in obese patiens Belovičová