Lenka Chudá – História a význam pracovných zdravotných služieb

Chnka Chuda - História a význam pracovných zdravotných služieb Stiahnuť

Jaroslav Ridoško – Zdravie v štáte a v spoločnosti

Jaroslav Ridoško - Zdravie v štáte a v spoločnosti

Mária Belovičová – Transient elastography – screening method for diagnosis of...

Mária Belovičová - Transient elastography - screening method for diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease in obese patiens Belovičová

Silvia Puteková – Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s...

Silvia Puteková - Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s antikoagulačnou liečbou Putekova.pdf

Marek Rabinčák – Benefity psychometrických nástrojov v ošetrovateľskej praxi

Marek Rabinčák - Benefity psychometrických nástrojov v ošetrovateľskej praxi Stiahnuť

Ľubomíra Tkáčová – Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie

Ľubomíra Tkáčová - Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie Tkáčová.pdf27

Lucie Dončevová – Injury rate of students with disabilities and ways...

Lucie Dončevová - Injury rate of students with disabilities and ways of prevention Dončevová.pdf

Janka Lipničanová – Aplikácia mediácie v zdravotníckom zariadení

Janka Lipničanová - Aplikácia mediácie v zdravotníckom zariadení

Lenka Chudá – Manažment posudzovania fyzickej záťaže na pracovisku

Lenka Chudá - Manažment posudzovania fyzickej záťaže na pracovisku Stiahnuť

Eva Zacharová – Technika verzus zdravotnictví

Eva Zacharová - Technika verzus zdravotnictví Zacharová.pdf