Janka Lipničanová – Covidová epidemiologická situácia a jej vplyv na budúcnosť...

Janka Lipničanová - Covidová epidemiologická situácia a jej vplyv na budúcnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Miroslava Kubicová – Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života

Miroslava Kubicová - Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života Kubicová_3.pdf

Jaroslav Ridoško – Zdravie v štáte a v spoločnosti

Jaroslav Ridoško - Zdravie v štáte a v spoločnosti

Lenka Chudá – Manažment posudzovania fyzickej záťaže na pracovisku

Lenka Chudá - Manažment posudzovania fyzickej záťaže na pracovisku Stiahnuť

Marek Rabinčák – Benefity psychometrických nástrojov v ošetrovateľskej praxi

Marek Rabinčák - Benefity psychometrických nástrojov v ošetrovateľskej praxi Stiahnuť

Mária Belovičová – Transient elastography – screening method for diagnosis of...

Mária Belovičová - Transient elastography - screening method for diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease in obese patiens Belovičová

Silvia Puteková – Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s...

Silvia Puteková - Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s antikoagulačnou liečbou Putekova.pdf

Ľubomíra Tkáčová – Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie

Ľubomíra Tkáčová - Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie Tkáčová.pdf27

Janka Lipničanová – Aplikácia mediácie v zdravotníckom zariadení

Janka Lipničanová - Aplikácia mediácie v zdravotníckom zariadení

Marek Rabinčák – Hodnotenie rizika suicídia v ošetrovateľskej praxi

Marek Rabinčák - Hodnotenie rizika suicídia v ošetrovateľskej praxi Stiahnuť