Marek Rabinčák – Hodnotenie rizika suicídia v ošetrovateľskej praxi

Marek Rabinčák - Hodnotenie rizika suicídia v ošetrovateľskej praxi Stiahnuť

Janka Lipničanová – Covidová epidemiologická situácia a jej vplyv na budúcnosť...

Janka Lipničanová - Covidová epidemiologická situácia a jej vplyv na budúcnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Jaroslav Ridoško – Je verejné zdravotníctvo osamotené pri riešení determinantov zdravia?

Jaroslav Ridoško - Je verejné zdravotníctvo osamotené pri riešení determinantov zdravia?

Lucie Žeberová – Ošetřovatelská péče u pacienta s epidermolysis bullou

Lucie Žeberová - Ošetřovatelská péče u pacienta s epidermolysis bullou Žeberová.pdf

Ladislav Šimor – Epidemiológia, diagnosticko – vyšetrovacie metódy a rizikové faktory...

Ladislav Šimor - Epidemiológia, diagnosticko – vyšetrovacie metódy a rizikové faktory kolorektálneho karcinómu Šimor.pdf

Andrea Kánovicsová – Problematika fajčenia a konzumácie alkoholu v SR

Andrea Kánovicsová - Problematika fajčenia a konzumácie alkoholu v SR Kánovicsová_1.pdf

Hana Svobodová – Důstojnost v ošetřovatelské péči a pohled sester na...

Hana Svobodová - Důstojnost v ošetřovatelské péči a pohled sester na (ne)důstojnou péči Svobodová.pdf

Martin Samohýl – Potencionálne stratené roky života pri kardiovaskulárnych ochoreniach

Martin Samohýl - Potencionálne stratené roky života pri kardiovaskulárnych ochoreniach Samohýl.pdf

Miroslava Kubicová – Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu, předoperační příprava a...

Miroslava Kubicová - Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu, předoperační příprava a pooperační péče z pohledu sestry. Kubicová_1.pdf

Oľga Kabátová – Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi

Oľga Kabátová - Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi Kabatova.pdf