Ivica Gulášová – Community nursing as a challenge to improve health...

Ivica Gulášová - Community nursing as a challenge to improve health of our population Gulášová_ok.pdf

Lucia Dončevová – Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v...

Lucia Dončevová - Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v porovnání s dětmi bez ADHD

Martina Lacková – Starostlivosť o klienta s Alzheimerovou chorobou z pohľadu...

Martina Lacková - Starostlivosť o klienta s Alzheimerovou chorobou z pohľadu rodinných príslušníkov v kontexte sociálnej práce Stiahnut

Martin Samohýl – Spotreba alkoholických nápojov a zdravotné rizika

Martin Samohýl - Spotreba alkoholických nápojov a zdravotné rizika Samohýl_2.pdf

Jaroslav Ridoško – Zdravie v štáte a v spoločnosti

Jaroslav Ridoško - Zdravie v štáte a v spoločnosti

Roman Rams – Analýza mikroklimatických podmienok a hladiny hluku vo vybraných...

Roman Rams - Analýza mikroklimatických podmienok a hladiny hluku vo vybraných bazénových halách Rams.pdf

Marek Rabinčák – Agresivita v ošetrovateľskej praxi

Marek Rabinčák - Agresivita v ošetrovateľskej praxi Stiahnuť

Šárka Tomová – Zvyšování kvality komunikačních dovedností lékařu všeobecného lékařství

Šárka Tomová - Zvyšování kvality komunikačních dovedností lékařu všeobecného lékařství

Ivica Gulášová – Communication between nurses and unconscious patients using basal...

Ivica Gulášová - Communication between nurses and unconscious patients using basal stimulation Gulášová_8.pdf

Martin Samohýl – Úloha rizikových faktorov v patogenéze chronickej obštrukčnej choroby...

Martin Samohýl - Úloha rizikových faktorov v patogenéze chronickej obštrukčnej choroby pľúc Samohýl_4.pdf