Ivica Gulášová – Awareness of women diagnosed with breast cancer

Ivica Gulášová - Awareness of women diagnosed with breast cancer Gulášová__6.pdf

Roman Rams – Analýza mikroklimatických podmienok a hladiny hluku vo vybraných...

Roman Rams - Analýza mikroklimatických podmienok a hladiny hluku vo vybraných bazénových halách Rams.pdf

Martin Samohýl – Analýza prírastku hmotnosti a príjmu hlavných živín matky...

Martin Samohýl - Analýza prírastku hmotnosti a príjmu hlavných živín matky počas tehotenstva Samohyl6.pdf

Alena Macáková – Ruptúra aneuryzmy arteria gastrica sinistra ako nezvyčajná komplikácia...

Alena Macáková - Ruptúra aneuryzmy arteria gastrica sinistra ako nezvyčajná komplikácia po TEP bedrového kĺbu Macáková.pdf

Martin Samohýl – Spotreba alkoholických nápojov a zdravotné rizika

Martin Samohýl - Spotreba alkoholických nápojov a zdravotné rizika Samohýl_2.pdf

Zuzana Slezáková – Psychosocial problems of patients with epilepsy for nursing...

Zuzana Slezáková - Psychosocial problems of patients with epilepsy for nursing car

Lenka Görnerová – Postoj sester ke standardům a auditům ošetřovatelské péče

Lenka Görnerová - Postoj sester ke standardům a auditům ošetřovatelské péče Gornerová.pdf

Ivica Gulášová – Selected aspects of research methodology in nursing

Ivica Gulášová - Selected aspects of research methodology in nursing Gulášová_4.pdf

Hana Svobodová – Důstojnost v ošetřovatelské péči a pohled sester na...

Hana Svobodová - Důstojnost v ošetřovatelské péči a pohled sester na (ne)důstojnou péči Svobodová.pdf

Ľubomíra Tkáčová – Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie

Ľubomíra Tkáčová - Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie Tkáčová.pdf27