Ľubomíra Tkáčová – Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie

Ľubomíra Tkáčová - Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie Tkáčová.pdf27

Ladislav Šimor – Epidemiológia, diagnosticko – vyšetrovacie metódy a rizikové faktory...

Ladislav Šimor - Epidemiológia, diagnosticko – vyšetrovacie metódy a rizikové faktory kolorektálneho karcinómu Šimor.pdf

Ivica Gulášová – The level of awareness among women about cervical...

Ivica Gulášová - The level of awareness among women about cervical carcinoma Gulášová_3.pdf

Andrea Kánovicsová – Fajčenie a zdravie

Andrea Kánovicsová - Fajčenie a zdravie Kánovicsová.pdf

Martin Samohýl – Spotreba alkoholických nápojov a zdravotné rizika

Martin Samohýl - Spotreba alkoholických nápojov a zdravotné rizika Samohýl_2.pdf

Martin Hirjak – Erozívny potenciál potravín a reparačná schopnosť fluoridov

Martin Hirjak - Erozívny potenciál potravín a reparačná schopnosť fluoridov Hirjak.pdf

Juraj Lysý – Functional appliances in current dental technique in Slovakia

Juraj Lysý - Functional appliances in current dental technique in Slovakia Lysy.pdf

Hana Nikodemová – K definování výstupů z učení v ošetřovatelství

Hana Nikodemová - K definování výstupů z učení v ošetřovatelství

Martin Samohýl – Analýza prírastku hmotnosti a príjmu hlavných živín matky...

Martin Samohýl - Analýza prírastku hmotnosti a príjmu hlavných živín matky počas tehotenstva Samohyl6.pdf

Miroslava Kubicová – Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života

Miroslava Kubicová - Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života Kubicová_3.pdf