Martin Samohýl – Spotreba alkoholických nápojov a zdravotné rizika

Martin Samohýl - Spotreba alkoholických nápojov a zdravotné rizika Samohýl_2.pdf

Juraj Lysý – Functional appliances in current dental technique in Slovakia

Juraj Lysý - Functional appliances in current dental technique in Slovakia Lysy.pdf

Marek Rabinčák – Hodnotenie rizika suicídia v ošetrovateľskej praxi

Marek Rabinčák - Hodnotenie rizika suicídia v ošetrovateľskej praxi Stiahnuť

Oľga Kabátová – Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi

Oľga Kabátová - Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi Kabatova.pdf

Lenka Chudá – História a význam pracovných zdravotných služieb

Chnka Chuda - História a význam pracovných zdravotných služieb Stiahnuť

Hana Svobodová – Důstojnost v ošetřovatelské péči a pohled sester na...

Hana Svobodová - Důstojnost v ošetřovatelské péči a pohled sester na (ne)důstojnou péči Svobodová.pdf

Martina Lacková – Starostlivosť o klienta s Alzheimerovou chorobou z pohľadu...

Martina Lacková - Starostlivosť o klienta s Alzheimerovou chorobou z pohľadu rodinných príslušníkov v kontexte sociálnej práce Stiahnut

Andrea Kánovicsová – Fajčenie a zdravie

Andrea Kánovicsová - Fajčenie a zdravie Kánovicsová.pdf

Miroslava Kubicová – Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života

Miroslava Kubicová - Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života Kubicová_3.pdf

Juraj Lysý – Súčasné trendy pri laboratórnom zhotovení ortodontických platní na...

Juraj Lysý - Súčasné trendy pri laboratórnom zhotovení ortodontických platní na Slovensku Lysý.pdf