Roman Rams – Analýza mikroklimatických podmienok a hladiny hluku vo vybraných...

Roman Rams - Analýza mikroklimatických podmienok a hladiny hluku vo vybraných bazénových halách Rams.pdf

Martin Samohýl – Spotreba alkoholických nápojov a zdravotné rizika

Martin Samohýl - Spotreba alkoholických nápojov a zdravotné rizika Samohýl_2.pdf

Martin Samohýl – Úloha rizikových faktorov v patogenéze chronickej obštrukčnej choroby...

Martin Samohýl - Úloha rizikových faktorov v patogenéze chronickej obštrukčnej choroby pľúc Samohýl_4.pdf

Miroslava Kubicová – Pády seniorů v domácím prostředí a význam prevence...

Miroslava Kubicová - Pády seniorů v domácím prostředí a význam prevence z pohledu sestry Kubicová_2.pdf

Martin Hirjak – Erozívny potenciál potravín a reparačná schopnosť fluoridov

Martin Hirjak - Erozívny potenciál potravín a reparačná schopnosť fluoridov Hirjak.pdf

Andrea Kánovicsová – Fajčenie a zdravie

Andrea Kánovicsová - Fajčenie a zdravie Kánovicsová.pdf

Lucie Žeberová – Ošetřovatelská péče u pacienta s epidermolysis bullou

Lucie Žeberová - Ošetřovatelská péče u pacienta s epidermolysis bullou Žeberová.pdf

Oľga Kabátová – Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi

Oľga Kabátová - Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi Kabatova.pdf

Silvia Puteková – Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s...

Silvia Puteková - Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s antikoagulačnou liečbou Putekova.pdf

Šárka Tomová – Sociálni faktory a edukace primárních sester v oblasti...

Tomová- Sociálni faktory a edukace primárních sester v oblasti prevence nádorových onemocnění