Silvia Puteková – Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s...

Silvia Puteková - Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s antikoagulačnou liečbou Putekova.pdf

Eva Zacharová – Technika verzus zdravotnictví

Eva Zacharová - Technika verzus zdravotnictví Zacharová.pdf

Jaroslav Ridoško – Je verejné zdravotníctvo osamotené pri riešení determinantov zdravia?

Jaroslav Ridoško - Je verejné zdravotníctvo osamotené pri riešení determinantov zdravia?

Magda Popelová – Využití kontinuálního vzdělávání ke zvýšení kvality práce v...

Magda Popelová - Využití kontinuálního vzdělávání ke zvýšení kvality práce v klinických laboratořích Popelova_ok.pdf

Lucie Dončevová – Injury rate of students with disabilities and ways...

Lucie Dončevová - Injury rate of students with disabilities and ways of prevention Dončevová.pdf

Jaroslav Ridoško – Zdravie v štáte a v spoločnosti

Jaroslav Ridoško - Zdravie v štáte a v spoločnosti

Ivica Gulášová – Selected aspects of research methodology in nursing

Ivica Gulášová - Selected aspects of research methodology in nursing Gulášová_4.pdf

Alena Macáková – Ruptúra aneuryzmy arteria gastrica sinistra ako nezvyčajná komplikácia...

Alena Macáková - Ruptúra aneuryzmy arteria gastrica sinistra ako nezvyčajná komplikácia po TEP bedrového kĺbu Macáková.pdf

Martin Samohýl – Spotreba alkoholických nápojov a zdravotné rizika

Martin Samohýl - Spotreba alkoholických nápojov a zdravotné rizika Samohýl_2.pdf

Diana Vondrová – Porovnanie rôznych metodík stanovenia množstva tukovej hmoty v...

Diana Vondrová - Porovnanie rôznych metodík stanovenia množstva tukovej hmoty v organizme Vondrová.pdf