Šárka Tomová – Sociálni faktory a edukace primárních sester v oblasti...

Tomová- Sociálni faktory a edukace primárních sester v oblasti prevence nádorových onemocnění

Ivica Gulášová – The level of awareness among women about cervical...

Ivica Gulášová - The level of awareness among women about cervical carcinoma Gulášová_3.pdf

Silvia Puteková – Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s...

Silvia Puteková - Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s antikoagulačnou liečbou Putekova.pdf

Vladimír Masaryk – Activation of breathing during upper cross syndrome

Vladimír Masaryk - Activation of breathing during upper cross syndrome Masaryk.pdf

Martin Samohýl – Úloha rizikových faktorov v patogenéze chronickej obštrukčnej choroby...

Martin Samohýl - Úloha rizikových faktorov v patogenéze chronickej obštrukčnej choroby pľúc Samohýl_4.pdf

Irena Srbová – Možnosti operačního řešení zlomenin stehenní kosti u pacientů...

Irena Srbová - Možnosti operačního řešení zlomenin stehenní kosti u pacientů z pohledu sestry

Magda Popelová – Využití kontinuálního vzdělávání ke zvýšení kvality práce v...

Magda Popelová - Využití kontinuálního vzdělávání ke zvýšení kvality práce v klinických laboratořích Popelova_ok.pdf

Miroslava Kubicová – Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života

Miroslava Kubicová - Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života Kubicová_3.pdf

Ivica Gulášová – Selected aspects of research methodology in nursing

Ivica Gulášová - Selected aspects of research methodology in nursing Gulášová_4.pdf

Ivica Gulášová – Community nursing as a challenge to improve health...

Ivica Gulášová - Community nursing as a challenge to improve health of our population Gulášová_ok.pdf