Pavlína Bakalová – Psychická a fyzická záťaž žiakov počas ošetrovateľskej praxe...

Pavlína Bakalová - Psychická a fyzická záťaž žiakov počas ošetrovateľskej praxe v období pandémie Covid-19