Miroslava Kubicová – Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života

Miroslava Kubicová - Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života Kubicová_3.pdf

Miroslava Kubicová – Pády seniorů v domácím prostředí a význam prevence...

Miroslava Kubicová - Pády seniorů v domácím prostředí a význam prevence z pohledu sestry Kubicová_2.pdf

Eva Zacharová – Technika verzus zdravotnictví

Eva Zacharová - Technika verzus zdravotnictví Zacharová.pdf

Silvia Puteková – Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s...

Silvia Puteková - Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s antikoagulačnou liečbou Putekova.pdf

Oľga Kabátová – Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi

Oľga Kabátová - Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi Kabatova.pdf

Ľubomíra Tkáčová – Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie

Ľubomíra Tkáčová - Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie Tkáčová.pdf27

Martin Hirjak – Erozívny potenciál potravín a reparačná schopnosť fluoridov

Martin Hirjak - Erozívny potenciál potravín a reparačná schopnosť fluoridov Hirjak.pdf

Miroslava Kubicová – Komplexní konzervativní terapie degenerativního onemocnění kyčelního kloubu

Miroslava Kubicová - Komplexní konzervativní terapie degenerativního onemocnění kyčelního kloubu Kubicová_1_1.pdf

Miroslava Kubicová – Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu, předoperační příprava a...

Miroslava Kubicová - Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu, předoperační příprava a pooperační péče z pohledu sestry. Kubicová_1.pdf

Roman Rams – Analýza mikroklimatických podmienok a hladiny hluku vo vybraných...

Roman Rams - Analýza mikroklimatických podmienok a hladiny hluku vo vybraných bazénových halách Rams.pdf