Alena Macáková – Ruptúra aneuryzmy arteria gastrica sinistra ako nezvyčajná komplikácia...

Alena Macáková - Ruptúra aneuryzmy arteria gastrica sinistra ako nezvyčajná komplikácia po TEP bedrového kĺbu Macáková.pdf

Lucie Dončevová – Injury rate of students with disabilities and ways...

Lucie Dončevová - Injury rate of students with disabilities and ways of prevention Dončevová.pdf

Mária Belovičová – Transient elastography – screening method for diagnosis of...

Mária Belovičová - Transient elastography - screening method for diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease in obese patiens Belovičová

Lucie Žeberová – Ošetřovatelská péče u pacienta s epidermolysis bullou

Lucie Žeberová - Ošetřovatelská péče u pacienta s epidermolysis bullou Žeberová.pdf

Miroslava Kubicová – Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života

Miroslava Kubicová - Vliv náhrad kolenního kloubu na kvalitu života Kubicová_3.pdf

Miroslava Kubicová – Pády seniorů v domácím prostředí a význam prevence...

Miroslava Kubicová - Pády seniorů v domácím prostředí a význam prevence z pohledu sestry Kubicová_2.pdf

Eva Zacharová – Technika verzus zdravotnictví

Eva Zacharová - Technika verzus zdravotnictví Zacharová.pdf

Silvia Puteková – Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s...

Silvia Puteková - Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s antikoagulačnou liečbou Putekova.pdf

Oľga Kabátová – Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi

Oľga Kabátová - Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi Kabatova.pdf

Ľubomíra Tkáčová – Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie

Ľubomíra Tkáčová - Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie Tkáčová.pdf27