Oľga Kabátová – Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi

Oľga Kabátová - Aplikácia komplexného geriatrického posúdenia v ošetrovateľskej praxi Kabatova.pdf

Ľubomíra Tkáčová – Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie

Ľubomíra Tkáčová - Úloha sestry v prevencii nozokomiálnej pneumónie Tkáčová.pdf27

Martin Hirjak – Erozívny potenciál potravín a reparačná schopnosť fluoridov

Martin Hirjak - Erozívny potenciál potravín a reparačná schopnosť fluoridov Hirjak.pdf

Miroslava Kubicová – Komplexní konzervativní terapie degenerativního onemocnění kyčelního kloubu

Miroslava Kubicová - Komplexní konzervativní terapie degenerativního onemocnění kyčelního kloubu Kubicová_1_1.pdf

Miroslava Kubicová – Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu, předoperační příprava a...

Miroslava Kubicová - Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu, předoperační příprava a pooperační péče z pohledu sestry. Kubicová_1.pdf

Roman Rams – Analýza mikroklimatických podmienok a hladiny hluku vo vybraných...

Roman Rams - Analýza mikroklimatických podmienok a hladiny hluku vo vybraných bazénových halách Rams.pdf

Martin Samohýl – Analýza prírastku hmotnosti a príjmu hlavných živín matky...

Martin Samohýl - Analýza prírastku hmotnosti a príjmu hlavných živín matky počas tehotenstva Samohyl6.pdf

Martin Hirjak – Erozívny potenciál potravín a reparačná schopnosť fluoridov

Martin Hirjak - Erozívny potenciál potravín a reparačná schopnosť fluoridov Hirjak (1).pdf

Ladislav Šimor – Epidemiológia, diagnosticko – vyšetrovacie metódy a rizikové faktory...

Ladislav Šimor - Epidemiológia, diagnosticko – vyšetrovacie metódy a rizikové faktory kolorektálneho karcinómu Šimor.pdf

Juraj Lysý – Súčasné trendy pri laboratórnom zhotovení ortodontických platní na...

Juraj Lysý - Súčasné trendy pri laboratórnom zhotovení ortodontických platní na Slovensku Lysý.pdf