Ladislav Zilcher – Moderní technologie jako nástroj při kognitivní rehabilitaci osob...

Ladislav Zilcher - Moderní technologie jako nástroj při kognitivní rehabilitaci osob s kognitivním deficitem Stiahnuť

Michal Vostrý – Sociální distance k lidem s postižením u učitelů...

Michal Vostrý - Sociální distance k lidem s postižením u učitelů základních škol

Ladislav Zilcher – Podpora sociální adaptability osob po ischemické cévní mozkové...

Ladislav Zilcher - Podpora sociální adaptability osob po ischemické cévní mozkové příhodě za využití kombinované...

Petr Exler – Prežívanie stresu a stratégie zvládania stresu u manažérov

Petr Exler - Prežívanie stresu a stratégie zvládania stresu u manažérov

Ivana Kachútová – Analýza nutričných faktorov školského prostredia a ich vplyv...

Ivana Kachútová - Analýza nutričných faktorov školského prostredia a ich vplyv na výskyt detskej obezity...

Bernhard Beckmann – Citizenship Identity as the Key Factor of the...

Bernhard Beckmann - Citizenship Identity as the Key Factor of the Political and Legal Awareness Development...

Jozef Mikloško – Obnova vzťahu k rodičom v živote ľudí vyrastajúcich...

Jozef Mikloško - Obnova vzťahu k rodičom v živote ľudí vyrastajúcich v detských domovoch

Eva Halušková – Supervízia a kvalita sociálnych služieb

Eva Halušková - Supervízia a kvalita sociálnych služieb

Peter Hasa – Analýza sociálno-ekonomických aspektov kvality života seniorov na Slovensku

Peter Hasa - Analýza sociálno-ekonomických aspektov kvality života seniorov na Slovensku