Ján Gabura – Supervízia v oblasti profesionálneho rodičovstva

Ján Gabura - Supervízia v oblasti profesionálneho rodičovstva

Roland Sivok – Fenomén agresivity a útočného správania sa u klientov...

Roland Sivok - Fenomén agresivity a útočného správania sa u klientov sociálnej práce (vedecká štúdia)

Branislav Kožuch – Pastorálna supervízia v službe spolupracovníkov cirkvi

Branislav Kožuch - Pastorálna supervízia v službe spolupracovníkov cirkvi

Martina Valková – Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

Martina Valková - Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

Janka Langová – Supervízia ako preventívny nástroj dôsledkov nadmernej pracovnej psychickej...

Janka Langová - Supervízia ako preventívny nástroj dôsledkov nadmernej pracovnej psychickej záťaže u sociálnych pracovníkov

Iveta Buhajová – Supervízia a jej význam v práci sociálnych pracovníkov

Iveta Buhajová - Supervízia a jej význam v práci sociálnych pracovníkov

Anton Doktorov, Zlatica Doktorov – Poznámky k zákonu č. 345/2022 Z....

Anton Doktorov, Zlatica Doktorov - Poznámky k zákonu č. 345/2022 Z. z. zo 4. októbra 2022 o inšpekcii v...

8.12.2022 – Festival udržateľnosti 2022

ČO: FESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI 2022 KEDY: 08.12.2022, začiatok je o 9:00 hod. KDE: Spoločenská miestnosť V1, Ekonomická univerzita v Bratislave OBSAH: 🌞 Riešenie...

Anton Doktorov – Pripomienky k ustanoveniu dôverníka v sociálnej legislatíve

Anton Doktorov - Pripomienky k ustanoveniu dôverníka v sociálnej legislatíve

Martina Šlajferčíková – Supervízia u odborných zamestnancov v Centrách pre deti...

Martina Šlajferčíková - Supervízia u odborných zamestnancov v Centrách pre deti a rodiny