Svetlana Durkajová – Supervízia a jej prínos v práci sociálneho pracovníka...

Svetlana Durkajová - Supervízia a jej prínos v práci sociálneho pracovníka poskytujúceho sociálne poradenstvo

Zuzana Belánová – Nedobrovoľné supervidovaný – práca s odporom v procese...

Zuzana Belánová - Nedobrovoľné supervidovaný – práca s odporom v procese supervízie

Zuzana Bazalová – Výhody a nevýhody internej supervízie

Zuzana Bazalová - Výhody a nevýhody internej supervízie

Ján Gabura – Supervízia v oblasti profesionálneho rodičovstva

Ján Gabura - Supervízia v oblasti profesionálneho rodičovstva

Roland Sivok – Fenomén agresivity a útočného správania sa u klientov...

Roland Sivok - Fenomén agresivity a útočného správania sa u klientov sociálnej práce (vedecká štúdia)

Branislav Kožuch – Pastorálna supervízia v službe spolupracovníkov cirkvi

Branislav Kožuch - Pastorálna supervízia v službe spolupracovníkov cirkvi

Martina Valková – Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

Martina Valková - Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

Janka Langová – Supervízia ako preventívny nástroj dôsledkov nadmernej pracovnej psychickej...

Janka Langová - Supervízia ako preventívny nástroj dôsledkov nadmernej pracovnej psychickej záťaže u sociálnych pracovníkov

Iveta Buhajová – Supervízia a jej význam v práci sociálnych pracovníkov

Iveta Buhajová - Supervízia a jej význam v práci sociálnych pracovníkov

Anton Doktorov, Zlatica Doktorov – Poznámky k zákonu č. 345/2022 Z....

Anton Doktorov, Zlatica Doktorov - Poznámky k zákonu č. 345/2022 Z. z. zo 4. októbra 2022 o inšpekcii v...