8.12.2022 – Festival udržateľnosti 2022

ČO: FESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI 2022 KEDY: 08.12.2022, začiatok je o 9:00 hod. KDE: Spoločenská miestnosť V1, Ekonomická univerzita v Bratislave OBSAH: 🌞 Riešenie...

Anton Doktorov – Pripomienky k ustanoveniu dôverníka v sociálnej legislatíve

Anton Doktorov - Pripomienky k ustanoveniu dôverníka v sociálnej legislatíve

Martina Šlajferčíková – Supervízia u odborných zamestnancov v Centrách pre deti...

Martina Šlajferčíková - Supervízia u odborných zamestnancov v Centrách pre deti a rodiny

Janka Melišíková -Supervízia ako nástroj pomoci zamestnancom a kolektívu zamestnancov v...

Janka Melišíková -Supervízia ako nástroj pomoci zamestnancom a kolektívu zamestnancov v pobytových sociálnych službách počas pandémie a v udržaní...

Branislav Artim – Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

Branislav Artim - Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

Jana Vallová – Sociálne aspekty vojenského konfliktu na Ukrajine v kontexte...

Jana Vallová - Sociálne aspekty vojenského konfliktu na Ukrajine v kontexte poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov podľa zákona o...

Esej – Kristína Grácová – Globalizácia, globálne problémy a výchova

Esej - Kristína Grácová - Globalizácia, globálne problémy a výchova

Esej – Janka Kalnová – Sloboda vo výchove

Esej - Janka Kalnová - Sloboda vo výchove

Esej – Romana Krascsenicsová – Etika učiteľskej profesie

Esej - Romana Krascsenicsová - Etika učiteľskej profesie

Andrea Páleniková – Výhody a nevýhody internej supervízie

Andrea Páleniková - Výhody a nevýhody internej supervízie