Štefan Bugri – Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl v Českej...

Štefan Bugri - Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike na trhu práce Bugri.pdf

Emília Pribišová – Vzdelávacia politika Slovenskej a Českej republiky v kontexte...

Emília Pribišová - Vzdelávacia politika Slovenskej a Českej republiky v kontexte vysokých škôl Pribišová.pdf

Michal Vostrý – Využití testu Purdue Pegboard při testování jemné motoriky...

Michal Vostrý - Využití testu Purdue Pegboard při testování jemné motoriky u seniorů trpících Alzheimerovou chorobou Vostrý.pdf

Michaela Dávidová -Teória vzťahovej väzby v dospelosti a metodologické modely

Michaela Dávidová -Teória vzťahovej väzby v dospelosti a metodologické modely Dávidová.pdf

Ludmila Lamplotová – Impact Of The Postabortion Syndrome On Woman’s Life

Ludmila Lamplotová - Impact Of The Postabortion Syndrome On Woman's Life Lamplotova.pdf

Jitka Šroubová – Teoretické a metodologické súvislosti kvality života seniorov v...

Jitka Šroubová - Teoretické a metodologické súvislosti kvality života seniorov v našich podmienkach Šroubová.pdf

Jozef Vražel – Prognózy zamestnanosti a sociálna práca

Jozef Vražel - Prognózy zamestnanosti a sociálna práca Vražel.pdf

Jarmila Verešová – Quality Of Life Of Seniors In Home Surroundings

Jarmila Verešová - Quality Of Life Of Seniors In Home Surroundings Verešová_2.pdf

Eugene Silas Seminega – Justice For The Orphans Whose Land Rights...

Eugene Silas Seminega - Justice For The Orphans Whose Land Rights Were Violated By Family Members Or Other Grabbers Seminega_1.pdf

Eugene Silas Seminega – Towards the Social and Legal Protection of...

Eugene Silas Seminega - Towards the Social and Legal Protection of Foster Children in Rwanda Seminega.pdf