Petr Exler – Prežívanie stresu a stratégie zvládania stresu u manažérov

Petr Exler - Prežívanie stresu a stratégie zvládania stresu u manažérov

Ivana Kachútová – Analýza nutričných faktorov školského prostredia a ich vplyv...

Ivana Kachútová - Analýza nutričných faktorov školského prostredia a ich vplyv na výskyt detskej obezity...

Bernhard Beckmann – Citizenship Identity as the Key Factor of the...

Bernhard Beckmann - Citizenship Identity as the Key Factor of the Political and Legal Awareness Development...

Jozef Mikloško – Obnova vzťahu k rodičom v živote ľudí vyrastajúcich...

Jozef Mikloško - Obnova vzťahu k rodičom v živote ľudí vyrastajúcich v detských domovoch

Eva Halušková – Supervízia a kvalita sociálnych služieb

Eva Halušková - Supervízia a kvalita sociálnych služieb

Peter Hasa – Analýza sociálno-ekonomických aspektov kvality života seniorov na Slovensku

Peter Hasa - Analýza sociálno-ekonomických aspektov kvality života seniorov na Slovensku

Jarmila Pagáčová – Komunitné plánovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike

Jarmila Pagáčová - Komunitné plánovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike

Imrich Bariak – Klasifikácia a príčiny bezdomovectva na Slovensku z hľadiska...

Imrich Bariak - Klasifikácia a príčiny bezdomovectva na Slovensku z hľadiska sociálnej práce

Michal Sedláček – Vybrané metodologické aspekty výskumu v sociálnej práci verzus...

Michal Sedláček - Vybrané metodologické aspekty výskumu v sociálnej práci verzus prax