Janka Melišíková -Supervízia ako nástroj pomoci zamestnancom a kolektívu zamestnancov v...

Janka Melišíková -Supervízia ako nástroj pomoci zamestnancom a kolektívu zamestnancov v pobytových sociálnych službách počas pandémie a v udržaní...

Branislav Artim – Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

Branislav Artim - Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

Jana Vallová – Sociálne aspekty vojenského konfliktu na Ukrajine v kontexte...

Jana Vallová - Sociálne aspekty vojenského konfliktu na Ukrajine v kontexte poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov podľa zákona o...

Esej – Kristína Grácová – Globalizácia, globálne problémy a výchova

Esej - Kristína Grácová - Globalizácia, globálne problémy a výchova

Esej – Janka Kalnová – Sloboda vo výchove

Esej - Janka Kalnová - Sloboda vo výchove

Esej – Romana Krascsenicsová – Etika učiteľskej profesie

Esej - Romana Krascsenicsová - Etika učiteľskej profesie

Andrea Páleniková – Výhody a nevýhody internej supervízie

Andrea Páleniková - Výhody a nevýhody internej supervízie

Esej – Miroslava Lorincová – Kríza človeka súčasnej doby

Esej - Miroslava Lorincová - Kríza človeka súčasnej doby

Esej – Patrícia Čambalová – Inkluzívne vzdelávanie v inkluzívnej spoločnosti

Esej - Patrícia Čambalová - Inkluzívne vzdelávanie v inkluzívnej spoločnosti

Esej – Nikoleta Adamcová – Zodpovednosť a výchova

Esej - Nikoleta Adamcová - Zodpovednosť a výchova