Vybrané výskumné zistenia najväčšej nízkoprahovej nocľahárne pre ľudí bez prístrešia na Slovensku ako reflexia na problematiku „bezdomovectva“ v európskych krajinách

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno