Radoslava Petrik Pastvová – Supervízia v poradenstve a psychoterapii

Radoslava Petrik Pastvová - Supervízia v poradenstve a psychoterapii

Eva Hlistová – Supervízia školského podporného tímu – s využitím princípov...

Eva Hlistová - Supervízia školského podporného tímu – s využitím princípov adlerovskej psychológie

Silvia Fabšíková – Supervízia ako prevencia syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov

Silvia Fabšíková - Supervízia ako prevencia syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov

Michaela Dávidová – Supervízia v centrách pre deti a rodiny

Michaela Dávidová - Supervízia v centrách pre deti a rodiny

Jozef Bartalos – Supervízia v sociálnych službách na Slovensku

Jozef Bartalos - Supervízia v sociálnych službách na Slovensku

11.2.2022 – 9:00 hod. – 13:00 hod. – ZOOM – ...

Akadémia humanitných a medzikultúrnych štúdií Edith Steinovej, n.o. v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Jána Havlíka Vysokej školy zdravotníctva...

Petra Moravčíková – Supervízia a jej význam v práci sociálnych pracovníkov

Petra Moravčíková - Supervízia a jej význam v práci sociálnych pracovníkov

Alexandra Palkovič – Supervízia ako prostriedok pre podporu tímovej práce v...

Alexandra Palkovič - Supervízia ako prostriedok pre podporu tímovej práce v zariadeniach sociálnych služieb

Magdaléna Kubišová – Supervízia u začínajúcich profesionálov sociálnej práce

Magdaléna Kubišová - Supervízia u začínajúcich profesionálov sociálnej práce

Elena Pospíšilová – Supervízia a jej význam pre pomáhajúcu profesiu

Elena Pospíšilová - Supervízia a jej význam pre pomáhajúcu profesiu