13. – 16. 11. 2019 – Přerov – 32. Česko- slovenská...

Vážení kolegovia, radi by sme Vás pozvali na 32. Česko- slovenskú psychoterapeutickú konferenciu, ktorá...

Jarmila Mészárosová – Medzigeneračné spolužitie v kontexte vývoja spoločnosti

Jarmila Mészárosová - Medzigeneračné spolužitie v kontexte vývoja spoločnosti  

Jaroslav Ridoško – K niektorým problémom profesionálneho uplatňovania sociálno-zdravotnej komunikácie v...

Jarosla Ridoško - K niektorým problémom profesionálneho uplatňovania sociálno-zdravotnej komunikácie v zdravotníctve pri realizácii úloh WHO...

Lucia Dončevová – Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v...

Lucia Dončevová - Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v porovnání s dětmi bez ADHD

10. 10. 2019 – Bratislava – Fórum o integrácii

Dobrý deň,šiesty ročník jedinečnej konferencie Fórum o integrácii je za rohom a my dúfame, že si nenecháte ujsť zaujímavé prednášky...

Šárka Tomová – Zvyšování kvality komunikačních dovedností lékařu všeobecného lékařství

Šárka Tomová - Zvyšování kvality komunikačních dovedností lékařu všeobecného lékařství

Michal Sedláček – Využitie kvalitatívneho výskumu v záverečných prácach v odbore...

Michal Sedláček - Využitie kvalitatívneho výskumu v záverečných prácach v odbore sociálna práca

Michal Sedláček – Vybrané metodologické aspekty výskumu v sociálnej práci verzus...

Michal Sedláček - Vybrané metodologické aspekty výskumu v sociálnej práci verzus prax