Jarmila Mészárosová – Medzigeneračné spolužitie v kontexte vývoja spoločnosti

Jarmila Mészárosová - Medzigeneračné spolužitie v kontexte vývoja spoločnosti  

Lucia Dončevová – Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v...

Lucia Dončevová - Zvýšené riziko úrazovosti u dětí s ADHD v porovnání s dětmi bez ADHD

Šárka Tomová – Zvyšování kvality komunikačních dovedností lékařu všeobecného lékařství

Šárka Tomová - Zvyšování kvality komunikačních dovedností lékařu všeobecného lékařství

Michal Vostrý – Ergoterapeutický proces u klientů s koxartrózou a následnou...

Michal Vostrý - Ergoterapeutický proces u klientů s koxartrózou a následnou totální endoprotézou Michal Vostrý

Michal Sedláček – Využitie kvalitatívneho výskumu v záverečných prácach v odbore...

Michal Sedláček - Využitie kvalitatívneho výskumu v záverečných prácach v odbore sociálna práca

Michal Sedláček – Vybrané metodologické aspekty výskumu v sociálnej práci verzus...

Michal Sedláček - Vybrané metodologické aspekty výskumu v sociálnej práci verzus prax

Hana Nikodemová – K definování výstupů z učení v ošetřovatelství

Hana Nikodemová - K definování výstupů z učení v ošetřovatelství

Michal Vostrý – Education of people with dementia as part of...

Michal Vostrý - Education of people with dementia as part of cognitive rehabilitation Michal Vostrý