Martin Depko – Vertebrogénne ochorenia u žiakov stredných škôl

Martin Depko - Vertebrogénne ochorenia u žiakov stredných škôl

Lenka Andrésová – Domáce násilie a sociálne poradenstvo

Lenka Andrésová - Domáce násilie a sociálne poradenstvo

Zbierka pre Ukrajinu- Ľudia v núdzi – 07.03.2022 do 12:00 hod.

Vážené kolegyne a kolegovia, Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej...

Dana Michálková – Mediácia – cesta k inteligentným riešeniam

Dana Michálková - Mediácia – cesta k inteligentným riešeniam

Rastislav Zubaj – Supervízia z pohľadu supervidovaných

Rastislav Zubaj - Supervízia z pohľadu supervidovaných

Eva Knéslová – Supervízia ako nástroj sebakontroly

Eva Knéslová - Supervízia ako nástroj sebakontroly

Viliam Hakve – Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

Viliam Hakve - Supervízia a jej význam v zariadeniach sociálnych služieb

18.3.2022 – Online – Josefské Sympozium

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí rízení, o. p. s v spolupráci so Sociálno-zdravotníckym spektrom Vás pozývajú na Josefské sympozium 2022 dňa 18.3.2022...

28.2.2022 – 18:00 hod. – online ZOOM – Diskusia s generálom...

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. Vás pozýva na diskusiu so zaujímavým hosťom generálom Pavlom Mackom   Diskusia bude zameraná na rôznorodé...

Lucia Vreštiaková – Supervízia motivátora pracujúceho so zdravotne znevýhodneným klientom

Lucia Vreštiaková - Supervízia motivátora pracujúceho so zdravotne znevýhodneným klientom