Vážené kolegyne, kolegovia,

v mene dekanky FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky –  pani prof. PhDr. Libovej Ľubice, PhD. MPH

ako aj v mene predsedníčky Akademického senátu FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky  pani doc. Mgr. Dubovcovej Martiny, PhD. MPH,

a celého organizačného výboru konferencie

Vás pozývame na celoslovenskú  viac odborovú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom

„Sestra a pôrodná asistentka ako súčasť multidisciplinárneho tímu“

(Sekcie konferencie – z oblastí ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie)

ktorá sa uskutoční dňa 14. 11. 2024 v Nových Zámkoch

V prílohe e-mailu posielam organizačné pokyny.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník príspevkov s ISBN.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o preposlanie informácie Vašim kolegom.

Tešíme na Vašu osobnú a aktívnu účasť na konferencii.

————————————————————–

SO ŽELANÍM PRÍJEMNÉHO DŇA 

Andrea Mandáková – zber prihlášok a sumarizácia dokladov o úhrade od účastníkov konferencie

email: konferencia.novezamky24@gmail.com

PhDr. Cibulová Mária, PhD. – komunikácia s aktívne, pasívne prihlásenými účastníkmi na konferenciu, rozposielanie programu.

email: konferencia.novezamky24@gmail.com

PhDr. Mgr. Vavro Michal, PhD. – sumarizácia príspevkov a tvorba zborníka

email: konferencia.zbornik@gmail.com

Všetky informácie ohľadom konferencie budú postupne pridané a zverejnené aj na webovej stránke FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky – https://fsvladislava.sk/

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno