Lívia Červená – Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov pôsobiacich na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike – teória a prax

Lívia Červená – Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov pôsobiacich na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike – teória a prax

Červená.pdf

Michal Vostrý – Využití testu Purdue Pegboard při testování jemné motoriky u seniorů trpících Alzheimerovou chorobou

Michal Vostrý – Využití testu Purdue Pegboard při testování jemné motoriky u seniorů trpících Alzheimerovou chorobou

Vostrý.pdf