Sokratov inštitút – prihlásenie do 30.4.2018

Sokratov inštitút hľadá optimistov Ľudí, ktorí o problémoch na Slovensku nielen hovoria, ale chcú aktívne prispieť k zmene svojich obcí, miest, škôl,...

21.1.2022 – ZOOM Webinár – Sociálne služby v slovenskej legislatíve

Milé sociálne pracovníčky a pracovníci, dovoľujeme si Vás pozvať na webinár "Sociálne služby v slovenskej legislatíve" s expertkou Mgr. Lýdiou...

30.6.2020 – Online – Vplyv pandémie a jej dopad na sociálne,...

I. ročník Medzinárodnej online vedeckej konferencie Vplyv pandémie a jej dopad na sociálne, humanitné, spoločenské a právne vedy Online - 30.6.2021 Ciele...

13.10.2022 – Nové Zámky – Intervencie multidisciplinárneho tímu v kontexte pomáhajúcich profesií

Vážené kolegyne, kolegovia, v mene dekana FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky - pána Dr.h.c. prof. MUDr. Karvaja Mariána, PhD. MBA, ako aj...

27.1.2022 – online – Menšinové práva a ich legislatívna úprava

Milé kolegyne a milí kolegovia, 27.1.2022 sa bude konať online konferencia "Menšinové práva a ich legislatívna úprava“. Zámerom konferencie je vytvoriť platformu na...

25. – 26.11.2022 – 12. bienální konference ČSE

Vážení příznivci ekonomie, rádi bychom Vám touto cestou připomněli výzvu k přihlašování článků na 12. bienální konferenci ČSE (25. a...

26.10.2022 – Bratislava – 3 ÚLOHY PRE NOVÉHO MINISTRA ŠKOLSTVA

Milí priatelia, radi by sme vás pozvali na konferenciu s titulom: 3 ÚLOHY PRE NOVÉHO MINISTRA ŠKOLSTVA. Slovenské školstvo sa dočkalo svojho 21. ministra školstva. V najlepšom...