MEDIÁCIA NA PULZE ČASU

I. ročník

29. – 30. 11. 2019

Hotel Košice****

Košice

CIEĽ:

Cieľom odborného sympózia je vytvoriť priestor pre diskusiu a analýzu mediácie v spoločnosti. Mediácia si už našla svoje miesto v rôznych oblastiach a preto potrebujeme efektívne vytvárať priestor pre mediáciu a jej multidisciplinárne využitie v rôznych oblastiach života.

TÉMATICKÉ OKRUHY:

Mediácia – rodina, dieťa a škola
Mediácia ako metóda v práci úradov sociálno-právnej ochrany
Mediácia a súdne konania
Mediácia a legislatíva
Mediácia – osobnosť mediátora a ďalšie vzdelávanie mediátora
Mediácia a podnikateľské prostredie
Mediácia a probácia
Mediácia v obciach a mestách
Mediácia – duchovný aspekt a moc odpustenia
Mediácia v kontexte iných profesií
Mediácia a možnosti cezhraničnej spolupráce
Mediácia v pomáhajúcich profesiách
Mediácia a Cochemská prax
Mediácia a právo spolupráce
Mediácia a spolupráca s advokátmi a notármi
Mediácia a zdravotníctvo
Mediácia a spotrebiteľské spory
Mediácia a Centrá právnej pomoci
Historicko – filozofické aspekty mediácie

Viac informácií získate na: https://forummediacie.sk/sympozium/

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno