Anton Doktorov, Zlatica Doktorov – Poznámky k zákonu č. 345/2022 Z. z. zo 4. októbra 2022 o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý mení zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno