ČO: FESTIVAL UDRŽATEĽNOSTI 2022 [SF ́22]
KEDY: 08.12.2022, začiatok je o 9:00 hod.
KDE: Spoločenská miestnosť V1, Ekonomická univerzita v Bratislave
OBSAH:
🌞 Riešenie 1 vybraného problému v 3 krajinách ako „dobrá prax“
🌞 Vlastný výber témy podľa jedného alebo viacerých cieľov trvalo
udržateľného rozvoja
FORMÁT:
🌞 Spracovanie – 1 téma (1 vybraný problém) v 3 krajinách s
porovnaním riešení (v každej krajine)
🌞 Medzinárodný tím – 3 študenti z 3 krajín, jeden zo Slovenska
🌞 Jazyk – Angličtina
🌞 Trvanie prezentácie – max. 12 min.
🌞 Typ súboru – PowerPoint
PRIHLÁSENIE:
🌞 Titulná strana prezentácie bude obsahovať:
 Cieľ(-le) trvalo udržateľného rozvoja (1 až 17)
 Meno, priezvisko, krajina, email (od každého študenta)
🌞 Registrácia tímu do 25.11.2022
🌞 Zaslanie tímovej prezentácie do 05.12.2022
KONTAKT:
🌞 E-mailová adresa: mjelsik1@student.euba.sk alebo dfereta1@student.euba.sk
🌞 Predmet správy: SF’22
ZÍSKATE:
🌞 Rôzne ceny od 3 rôznych porôt
🌞 Diplom pre víťazov/ Certifikát pre každého účastníka
UPOZORNENIE:
🌞 Počas súťaže/prezentácie (08.12.2022) musí byť prítomný
minimálne 1 člen tímu (+ 2 členovia tímu online)

Pozvánka

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno