Vypočujte si podcast z našej konferencie o riešení dopadov pandémie z pohľadu humanitných vied (sociálna práca, psychológia, právo a pedagogika) s úvodným príhovorom predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Vladimírom Ledeckým. PROGRAM 📎9:15 – 9:30 hod.: Slávnostné otvorenie konferencie 📎9:35 – 9:50 hod.: PhDr. Beáta Dobová: Vplyv pandémie na život seniorov v inštitucionalizovanej starostlivosti 📎9:55 – 10:10 hod.: PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.: Charakter fake news a hoaxov v čase Covid 19 na Slovensku a autority, ktoré na ne poukazujú 📎10:15 – 10:30 hod.: Mgr. Veronika Buc, PhD.: Krízové riadenie samosprávy v pandemickom období 2020 📎10:30 –10:45 hod.: doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc.: Dopad pandémie COVID-19 na duševné zdravie 📎10:45 – 11:00 hod.: PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA: Inklúzia verzus izolácia v kontexte rodinných štruktúr a ich náročných neočakávaných životných udalostiach v čase pandémie 📎11:00 –11:20 hod.:Bc. et Bc. Diana Gerbocová; PhDr. Ľubomíra Dunčáková: Ako si poradili s obdobím pandémie vo Vzdelávacom centre Krtko? 📎11:25 – 11:40 hod.: PhDr. Katarína Vanková, PhD.: Dobrovoľnícke aktivity vysokoškolských študentov odboru sociálnej práce v čase pandémie 11:45 – 12:00 hod.: obedová pauza 📎12:00 – 12:15 hod.: PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.: Vplyv pandémie na novoprijatých študentov do vysokoškolského prostredia 📎12:15 – 12:30 hod.: PhDr. Silvia Vadkertiová, PhD.: Dopad COVID – 19 na deti a mládež 📎12:30 – 12:45 hod.:doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD.; PhDr. Janka Lipničanová: Covidová epidemiologická situácia a jej vplyv na budúcnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 📎12:50 – 13:05 hod.: Mgr. Gabriela Szapanosová: Národný projekt „Šanca na návrat“ a vplyv pandémie na odsúdených 📎13:10 – 13:25 hod.:Mgr. Tomáš Ščuka:Skúsenosti koordinátora terénnej sociálnej práce v marginalizovaných komunitách Spiša počas pandémie 📎13:30 – 13:45 hod.: doc. MUDr. Mária Belovičová PhD. mim. prof.; PhDr. Viera Ivanková: Dopad pandémie COVID 19 na zdravotný systém 📎13:50 – 14:05 hod.: Ing. Monika Smolnická, MBA: Vplyv intervencií štátnej správy na podnikateľské prostredie počas pandémie 📎14:05 –14:20 hod.: Mgr. Zuzana Bezáková: Vplyv opatrení spojených s COVID19 na rodiny v kríze a rodiny v ohrození s pohľadu terénneho sociálneho pracovníka v SPDDD Úsmev ako dar 📎14:25 – 14:40 hod.: PhDr. Paulína Nitková: Dosah epidémie COVID 19 na zariadenia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 📎14:45 – 15:00 hod.: Mgr. Tina Katuščáková, PhD.: Vzťahovosť a inštrumentalita vo vzťahu edukátora a edukanta v súčasných spoločenských podmienkach. Obsahová analýza „Ja a Ty“ od M. Bubera 📎15:05 – 15:20 hod.: Mgr. Annamária Brijaková: Vplyv pandémie na informačnú a digitálnu gramotnosť slovenských učiteľov 📎15:25 – 15:40 hod.: Mgr. Tomáš Sivák: Analýza súčasného stavu koronavírusovej pandémie COVID-19 v marginalizovaných Rómskych komunitách v súvislosti s prácou asistentov podpory zdravia a mierou vakcinácie vo vybraných oblastiach východného Slovenska 📎15:45 – 16:00 hod.: PhDr. Bc. Jaroslava Malček: Rozvíjanie empatie sociálnych pracovníkov prvkami arteterapie v období po pandemickej situácii (COVID-19) 📎16:00 – 16:15 hod.: JUDr. Mgr. Jana Ulipová: Sociálne aspekty vo vzdelávaní pred pandémiou a počas pandémie 📎16:15 – 16:30 hod.: Mgr. Lenka Čavojská: Zvládanie pandemickej situácie v zariadení sociálnych služieb 📎16:30 – 16:45 hod.: PhDr. Ernest Kováč: Vplyv pandémie na konflikty v rodinách a ich riešenie mediáciou *poradie príspevkov sa mohlo meniť podla potreby https://www.buzzsprout.com/1815428/8830625-vplyv-pandemie-a-jej-prakticky-dopad-na-socialne-humanitne-spolocenske-a-pravne-vedy?fbclid=IwAR3gjCDI7UYJyJHjd_u3rMR86zpKjQ9lOo4G39pKVyrHujYQBsYBeIrClT8

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno