Marek Rabinčák – Agresivita v ošetrovateľskej praxi

Marek Rabinčák - Agresivita v ošetrovateľskej praxi Stiahnuť

Marek Rabinčák – Hodnotenie rizika suicídia v ošetrovateľskej praxi

Marek Rabinčák - Hodnotenie rizika suicídia v ošetrovateľskej praxi Stiahnuť

Marek Rabinčák – Benefity psychometrických nástrojov v ošetrovateľskej praxi

Marek Rabinčák - Benefity psychometrických nástrojov v ošetrovateľskej praxi Stiahnuť

Jaroslav Ridoško – K niektorým problémom profesionálneho uplatňovania sociálno-zdravotnej komunikácie v...

Jarosla Ridoško - K niektorým problémom profesionálneho uplatňovania sociálno-zdravotnej komunikácie v zdravotníctve pri realizácii úloh WHO...

Jaroslav Ridoško – Zdravie v štáte a v spoločnosti

Jaroslav Ridoško - Zdravie v štáte a v spoločnosti

Jaroslav Ridoško – Je verejné zdravotníctvo osamotené pri riešení determinantov zdravia?

Jaroslav Ridoško - Je verejné zdravotníctvo osamotené pri riešení determinantov zdravia?

Šárka Tomová – Sociálni faktory a edukace primárních sester v oblasti...

Tomová- Sociálni faktory a edukace primárních sester v oblasti prevence nádorových onemocnění

Šárka Tomová – Zvyšování kvality komunikačních dovedností lékařu všeobecného lékařství

Šárka Tomová - Zvyšování kvality komunikačních dovedností lékařu všeobecného lékařství

Irena Srbová – Možnosti operačního řešení zlomenin stehenní kosti u pacientů...

Irena Srbová - Možnosti operačního řešení zlomenin stehenní kosti u pacientů z pohledu sestry

Hana Nikodemová – K definování výstupů z učení v ošetřovatelství

Hana Nikodemová - K definování výstupů z učení v ošetřovatelství