Mária Heverová – Klaun terapia pri práci so seniormi trpiacimi demenciou...

Mária Heverová - Klaun terapia pri práci so seniormi trpiacimi demenciou alzheimerového typu Heverová.pdf

Zuzana Birknerová – Hodnotenie medziľudských vzťahov na pracovisku sociálnymi pracovníkmi

Zuzana Birknerová - Hodnotenie medziľudských vzťahov na pracovisku sociálnymi pracovníkmi Birknerová.pdf

Tatiana Jurková – Vybrané aspekty v oblasti etiológie nelátkových patologických závislostí

Tatiana Jurková - Vybrané aspekty v oblasti etiológie nelátkových patologických závislostí Jurková_Ok.pdf

Jiří Tuma – Sociálně zdravotní problematika gamblerství

Jiří Tuma - Sociálně zdravotní problematika gamblerství Tuma_ok.pdf

Antonín Kozoň – Sociálna práca a jej cesta k človeku: kam...

Antonín Kozoň - Sociálna práca a jej cesta k človeku: kam kráča...? Kozoň.pdf

Vojtech Tkáč – Podklad pre prípravu koncepcie kreovania Komory sociálnych pracovníkov

Vojtech Tkáč - Podklad pre prípravu koncepcie kreovania Komory sociálnych pracovníkov bologna.pdf Tkac_resers_soc_pracovnik.pdf SocialPolicy07.pdf GSCC_Roles and Tasks.pdf Discussion document on GQSSWET.pdf

Marcela Božíková – Protection of the rights of the child in...

Marcela Božíková - Protection of the rights of the child in hospital Božiková_ok.pdf

Jan Lužný – Sebevražedné jednání u seniorů s duševní poruchou –...

Jan Lužný - Sebevražedné jednání u seniorů s duševní poruchou – závažný problém medicínský i sociální Lužný_ok.pdf

Mária Heverová – Skúsenosti Belgicka s využitím Snoezelen terapie pri sociálnej...

Mária Heverová - Skúsenosti Belgicka s využitím Snoezelen terapie pri sociálnej práci so seniormi Heverová_ok.pdf

Zlata Ondrušová – Kontinuálne vzdelávanie sociálnych pracovníkov v okolitých krajinách Európskej...

Zlata Ondrušová - Kontinuálne vzdelávanie sociálnych pracovníkov v okolitých krajinách Európskej Únie Ondrušová_ok.pdf