Mária Heverová – Skúsenosti Belgicka s využitím Snoezelen terapie pri sociálnej...

Mária Heverová - Skúsenosti Belgicka s využitím Snoezelen terapie pri sociálnej práci so seniormi Heverová_ok.pdf

Zlata Ondrušová – Kontinuálne vzdelávanie sociálnych pracovníkov v okolitých krajinách Európskej...

Zlata Ondrušová - Kontinuálne vzdelávanie sociálnych pracovníkov v okolitých krajinách Európskej Únie Ondrušová_ok.pdf

Emília Pribišová – Nezamestnanosť a jej vplyv na chudobu občanov SR

Emília Pribišová - Nezamestnanosť a jej vplyv na chudobu občanov SR Pribišová_ok.pdf

Maroš Šatný – Časté novely zákona o sociálnych službách

Maroš Šatný - Časté novely zákona o sociálnych službách Šatný_ok.pdf

Jiří Tůma – Vnímání a informovanost alternativní religiozity v české společnosti

Jiří Tůma - Vnímání a informovanost alternativní religiozity v české společnosti Tuma_ok.pdf

Emília Vranková – Súčasne možnosti sociálnej práce v zdravotníctve

Emília Vranková - Súčasne možnosti sociálnej práce v zdravotníctve Vranková_ok.pdf

Štefan Bugri – Dôchodkové poistenie v rámci transformácie sociálneho poistenia v...

Štefan Bugri - Dôchodkové poistenie v rámci transformácie sociálneho poistenia v SR Bugri_ok.pdf

Stanislava Hunyadiová – Supervízia vychovávateľov a profesionálnych rodičov v zariadeniach sociálnoprávnej...

Stanislava Hunyadiová - Supervízia vychovávateľov a profesionálnych rodičov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany Hunyadiová_ok.pdf

Jana Kollárčiková – Dôstojný život aj v zariadeniach sociálnych služieb

Jana Kollárčiková - Dôstojný život aj v zariadeniach sociálnych služieb Kollárčiková_ok.pdf