Emília Vranková – Súčasne možnosti sociálnej práce v zdravotníctve

Emília Vranková - Súčasne možnosti sociálnej práce v zdravotníctve Vranková_ok.pdf

Štefan Bugri – Dôchodkové poistenie v rámci transformácie sociálneho poistenia v...

Štefan Bugri - Dôchodkové poistenie v rámci transformácie sociálneho poistenia v SR Bugri_ok.pdf

Stanislava Hunyadiová – Supervízia vychovávateľov a profesionálnych rodičov v zariadeniach sociálnoprávnej...

Stanislava Hunyadiová - Supervízia vychovávateľov a profesionálnych rodičov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany Hunyadiová_ok.pdf

Jana Kollárčiková – Dôstojný život aj v zariadeniach sociálnych služieb

Jana Kollárčiková - Dôstojný život aj v zariadeniach sociálnych služieb Kollárčiková_ok.pdf