Dobrý deň vážení mediátori a mediátorky,

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo tému zimného povinného vzdelávania mediátorov, a preto by sme Vás radi oboznámili, že sa opätovne uchádzame o možnosť viesť odborný seminár na tému:

PRÍKLADY PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ V MEDIÁCII NA KONKRÉTNYCH KAZUISTIKÁCH

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár mediátorov,
ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov podľa § 10a zákona č.
420/2004 Z. z. o mediácii, ktorý pre Vás pripravuje v spolupráci s
Ministerstvom spravodlivosti SR ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER
SLOVENSKA.

Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas
roka, t.j do 365 dní od posledného absolvovaného odborného seminára,
ministerstvo nariadi jeho preskúšanie.

TERMÍNY sa budú realizovať v mestách: POPRAD, KOŠICE, BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA

v termínoch:

07.12.2019 v Poprad

07.12. 2019 v Bratislave

09.12.2019 v Bratislave

14.12.2019 v Košiciach

14.12.2019 v Banskej Bystrici

PREČO S NAMI?

Všetky naše lektorky:

vykonávajú mediáciu ako svoju výlučnú činnosť, majú dlhoročné skúsenosti s riešením sporov v mediácii, mediáciu považujú za najkrajšiu profesiu,  preto o nej rozprávajú s nadšením stovky mediácii a tisíce hodín s klientmi, skúsenosti s interdisciplinárnou spoluprácou, sú dlhoročné lektorky akreditovaných aj certifikovaných vzdelávaní v oblasti mediácie, lebo ich vždy môžete požiadať o pomoc, poradia, pomôžu a nič za to nechcú, lebo vás berú ako kolegov nie ako konkurenciu. GARANT ODBORNÉHO SEMINÁRA: JUDr. Dagmar Tragalová,  LEKTORKY ODBORNÉHO
SEMINÁRA: JUDr. Dagmar Tragalová, JUDr. Ivana Gerdová, Ing. Bronislava Švehláková

V prípade Vášho záujmu sa môžete prihlásiť na e-mailovej adrese
amcs@amcs.sk zaslaním záväznej prihlášky. 
ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU A UHRADIŤ ÚČASTNÍCKY POPLATOK VO VÝŠKE 50 € JE POTREBNÉ NAJNESKÔR 5 DNÍ PRED PLÁNOVANÝM TERMÍNOM.

Č.ÚČTU: SK39 0200 0000 0036 7951 6153

Všetky potrebné informácie sú pre Vás zverejnené na našej web stránke
www.amcs.sk  v sekcii vzdelávanie / povinné vzdelávanie mediátorov.

Pozvánku a záväznú prihlášku prikladáme ako prílohu.
Informovať sa môžete aj na tel. č.: +421 908 630 615

Každý mediátor, ktorý bude chcieť rozdiskutovať svoj prípad si môže pripraviť svoju prípadovú štúdiu cca na 15 min.  Počet účastníkov je limitovaný na 1 skupinu 15 mediátorov. Okrem toho Vám vážení mediátori dávame do pozornosti aj blížiace sa sympózium s názvom Mediácia na pulze času, ktoré sa uskutoční v dňoch 29.11 -30.11.2019 v Košiciach,  ktoré tohto roku organizuje AMS, a kde máme tú česť byť partnermi. Viac : https://forummediacie.sk/sympozium/

Týmto Vás zároveň na sympózium srdečne pozývame a tešíme sa na Vás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami 🙂

S pozdravom 
JUDr. Dagmar Tragalová
prezident AMCS
+421908 630 615

www.amcs.sk
amcs@amcs.sk

kniha Rodinná mediáciaRODINNÁ MEDIÁCIA – Ako deťom neublížiť rozvodom.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno