Vážení kolegovia a kolegyne,

koniec roka 2020 sa blíži a s ním sa spájajú aj niektoré naše povinnosti mediátora súvisiace s výkonom činnosti podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

Dovoľte nám, aby sme Vám dali do pozornosti užitočný online seminár Dokumentácia v mediácii, ktorý Vám pomôže sa zorientovať v povinnej aj fakultatívnej dokumentácii potrebnej pre riadny výkon mediácie. Na seminári sa dozviete ako správne napísať Dohodu o začatá mediácie, Potvrdenie o skončení mediácie, Poučenie pre osoby zúčastnené na mediácii ale aj ako pracovať s Knihou mediácii a kedy a čo obsahujú potvrdenia o účasti na mediácii pre účastníkov a súdy ale aj omnoho viac z fakultatívnej dokumentácie.

Online seminár je už 5. januára 2021 na Zoome-e od 15:30 do 18:30 hod, tak ak je pre vás užitočný pre viac informácii si kliknite tu:

http://www.amcs.sk/dokumentacia-v-mediacii-online-seminar.c60.html

Zároveň Vám pripájame v prílohe ponuku našich akreditovaných kurzov, ale aj seminárov a workshopov na prvý polrok 2021, ktoré sú zamerané na špecializáciu v jednotlivých oblastiach mediácie.

Želáme všetkým nech sa im v Novom roku darí tak v osobnom živote ako aj v tom pracovnom. Hlavne nech ste zdraví a máte stále chuť zotrvať v tejto neľahkej činnosti mediátora aj v roku 2021.

S pozdravom

JUDr. Dagmar Tragalová
prezident AMCS

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno