Dovoľte nám touto cestou srdečne Vás a Vašich kolegov pozvať na
Odbornú konferenciu národného projektu

„Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov,

páry a rodiny“

ktorá sa koná dňa

17.06.2022 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Odbornú konferenciu pod záštitou ministra práce sociálnych vecí a
rodiny Milana Krajniaka organizuje Inštitút pre výskum práce a
rodiny v Bratislave v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí
a rodiny.

Bližšie informácie o Odbornej konferencii národného projektu
nájdete v Pozvánke [1], ktorá tvorí prílohu tohto e-mailu. Účasť
na konferencii je bezplatná a možná iba na základe registrácie
vyplnením a zaslaním online Záväznej prihlášky najneskôr do 10.
júna 2022 (termín je predĺžený) prostredníctvom linku:
https://forms.gle/MMVG3g7YHnCm44KQ7

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte
kontaktovať.

Tešíme sa na Vašu účasť!

S úctou a prianím príjemného dňa

Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD.

projektová manažérka pre národný projekt  Rodinné poradne –
poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny

Inštitút pre výskum práce a rodiny
Špitálska 25, 27
812 41  Bratislava

Pozvánka

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno