Pozývame Vás na prednášku spojenú s diskusiou uznávaného psychiatra a psychoterapeuta MUDr. Radkina Honzáka na tému
„Vďaka humoru dokážem žiť život psychiatra aj ne-psychiatra bez depresii a stresu“.
MUDr. Radkin Honák je český psychiater, publicista a vysokoškolský pedagóg. Špecializuje se na psychoterapiu s orientáciou na psychosomatický prístup. Pôsobí ako ambulantný lekár v centrách IKEM (pacienti s nezvratným zlyhaním obličiek, transplantačný program) a REMEDIS, ako sekundárny lekár v Psychiatrickej nemocnici v Bohniciach a ako asistent na Ústave všeobecného lekárstva 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej. Pedagogicky pôsobí aj na Fakulte sociálnych vied UK. Je autorom mnohých odborných a popularizačným publikácii z oblasti psychiatrie.
Viac o ňom si môžete prečítať tu: https://www.tyzden.sk/…/psychiater-radkin-honzak-v…/
Termín konania: 20.10.2022
Čas konania: 18:00 hod.
Forma: Online / ZOOM
Poplatok: 10 EUR
Registračný formulár nájdete na: https://akademiaes.sk/mudr-radkin-honzak/
Po úhrade poplatku obdržíte link k prednáške na mail uvedený v registrácií.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno