Vážené kolegyne, kolegovia,

v mene dekana FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky – pána Dr.h.c. prof. MUDr. Karvaja Mariána, PhD. MBA,

ako aj v mene predsedkyne Akademického senátu FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky  pani doc. PhDr. Libovej Ľubice, PhD. MPH, mim.prof.,

a celého organizačného výboru konferencie

Vás pozývame na celoslovenskú  viac odborovú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom

„Intervencie multidisciplinárneho tímu v kontexte pomáhajúcich profesií“

(Sekcie konferencie – z oblastí ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie a sociálnej práce)

ktorá sa uskutoční dňa 13. 10. 2022 v kinosále FNsP v Nových Zámkoch

(v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 prebehne konferencia online)

V prílohe e-mailu posielam organizačné pokyny, záväznú prihlášku na konferenciu a pokyny  v súvislosti s príspevkami

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník abstraktov s ISBN.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o preposlanie informácie Vašim kolegom.

Tešíme na Vašu osobnú a aktívnu účasť na konferencii.

S úctou  a pozdravom

za celý organizačný výbor konferencie

Briššáková Janka

————————————————————–

SO ŽELANÍM PRÍJEMNÉHO DŇA 

Kontaktné osoby 

PhDr. Briššáková Janka, DiS. – zber prihlášok a sumarizácia dokladov o úhrade od účastníkov konferencie

email: konferencia.novezamky@gmail.com

PhDr. Michal Vavro, PhD., mim.doc.  – zber abstraktov od aktívnych účastníkov konferencie

email: vavro.szsnz@gmail.com

Všetky informácie ohľadom konferencie budú postupne pridané a zverejnené aj na webovej stránke FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky – https://fsvladislava.sk/

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno