Redakčná rada

Sociálno – zdravotnícke spektrum/Social – health spectrum 2017 ŠÉFREDAKTORI / EDITOR – IN – CHIEF Dr.h.c mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. FRSP, FACP VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, SK tropicteam@gmail.com prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. Asociácia klinických sociálnych pracovníkov v SR, RESOTY – Anton Srholec Shelter for Homeless, SK michalolah@gmail.com Ing. Mgr.Jozef Borovka Zväz diabetikov Slovenska, Michalovce, SK zds.zds1@gmail.com REDAKČNÁ … Čítať ďalej Redakčná rada