Redakčná rada

Sociálno – zdravotnícke spektrum/Social – health spectrum 2019 – 2020 ŠÉFREDAKTORI / EDITOR – IN – CHIEF Ing. Mgr. Jozef Borovka Zväz diabetikov Slovenska, Michalovce, SK zds.zds1@gmail.com prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. REDAKČNÁ RADA / EDITORIAL BOARD assoc. prof. Dr. Jalili Nasir, CSc., MPH. (UK, Lekárska fakulta, SVK – Afganistan) – nasir.jalili@fmed.uniba.sk Dr. Łukasz Tomczyk(Pedagogical University of Cracow, PL) – tomczyk_lukasz@prokonto.pl … Čítať ďalej Redakčná rada