Recenzenti a Etika

Informácie pre recenzentov Recenzent má zaobchádzať s rukopisom prijatým na kontrolu ako s dôverným dokumentom a nesmie ani zverejniť ani diskutovať o ňom s ostatnými s výnimkou osoby (v prípade potreby), s ktorou je možné sa v špecifickom prípade poradiť.). Nepublikované informácie, argumenty alebo výklady, obsiahnuté v predloženom rukopise, sú dôverné a nesmú byť použité … Čítať ďalej Recenzenti a Etika