Odborné partnerstvo

Odborné partnerstvo / Professional partnership Cochemský omega systém International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra sociálnej práce OZ Dobrota sv. Alžbety Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Úrad splnomocnenca vlády … Čítať ďalej Odborné partnerstvo