Asociácia klinických sociálnych pracovníkov SK

Poslaním Asociácie klinických sociálnych pracovníkov (AKSP) / Association of Clinical Social Workers je združovať sociálnych pracovníkov v praxi (absolventov Bc. a/alebo Mgr. štúdia) s absolvovaným certifikovaným psychoterapeutickým výcvikom podľa požiadaviek Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP –www.psychoterapeuti.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=91). Asociácia vznikla ako požiadavka praxe, reakcia na súčasnú legislatívu (zdravotnícku, sociálnu a stavovskú), ktorá nedostatočne vymedzuje kompetencie a hranice pri výkone … Čítať ďalej Asociácia klinických sociálnych pracovníkov SK