Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, vážení zdravotníci!

Dovoľujeme si Vás pozvať na podujatie IX. konferencia o biologickej psychiatrii, ktoré sa uskutoční 8. až 10. júna 2023 v  Grandhoteli Praha, Tatranská Lomnica.

 Kompletné informácie a registračný formulár nájdete na internetovej stránke podujatia tu: REGISTRÁCIA

Výzva na aktívnu účasť:

V mene programového výboru podujatia, si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí formou prednášky alebo postera. Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Možnosť prihlásiť sa ako aktívny účastník sme predĺžili do 15. apríla 2023.

Hlavná téma: Aktuálne trendy vo výskume a klinickej praxi

Organizátor: Sekcia biologickej psychiatrie SPsS SLS

Odborný garant: Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a bude ohodnotené CME kreditmi.

Tešíme sa na Vašu účasť!

SOLEN, s.r.o., Ambrova 5, 831 01 Bratislavawww.solen.sk

+421 2 541 313 65

kongres@solen.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno