Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na obnovené podujatie Psychiatria pre prax, 7. ročník, ktoré sa uskutoční 20. – 21. mája 2022, v Grandhoteli Praha, Tatranská Lomnica + ONLINE live stream https://www.mudr.online/.

Výber z odborných tém:

  • Farmakorezistentná depresia
  • Komplexný pohľad na schizofréniu
  • Somatické komorbidity depresie a schizofrénie
  • Spánok – multidisciplinárny pohľad
  • Neuropsychiatrické aspekty postcovidového syndrómu
  • Fytofarmakológia v psychiatrii

Odborný garant a koordinátor programu: Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

Pod záštitou: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS

Výzva na aktívnu účasť:

V mene programového výboru podujatia si Vás dovoľujeme pozvať na aktívnu účasť na tomto podujatí (formou prednášky alebo posteru). Prihláška na aktívnu účasť je súčasťou registračného formulára.

Možnosť prihlásiť sa ako prednášajúci máte do 10. 4. 2022. Abstrakty budú publikované v suplemente odborného časopisu Psychiatria pre prax. Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, riadkovania 1,5 (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami).

Kompletné informácie o poplatkoch, ubytovaní a registračný formulár nájdete na internetovej stránke spoločnosti SOLEN v sekcii Podujatia: REGISTRÁCIA.

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať naše kongresové oddelenie: kongres@solen.sk .

Tešíme sa na Vašu účasť!

SOLEN, s.r.o., Ambrova 5, 831 01 Bratislavawww.solen.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno