Vážené kolegyne, kolegovia,

v mene dekana FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky – pána Dr.h.c. prof. MUDr. Karvaja Mariána, PhD. MBA,

ako aj v mene predsedníčky Akademického senátu FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky  pani doc. Mgr. Dubovcovej Martiny, PhD. MPH,

a celého organizačného výboru konferencie

Vás pozývame na celoslovenskú  viac odborovú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom

„Inovácie a perspektívy v pomáhajúcich profesiách“

(Sekcie konferencie – z oblastí ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie)

ktorá sa uskutoční dňa 19. 10. 2022 v Nových Zámkoch

V prílohe e-mailu posielam organizačné pokyny.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník abstraktov s ISBN.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o preposlanie informácie Vašim kolegom.

Tešíme na Vašu osobnú a aktívnu účasť na konferencii.

S úctou  a pozdravom

za celý organizačný výbor konferencie

Briššáková Janka

Pozvánka

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Prosíme zadajte váš komentár
Prosíme, zadajte vaše meno