Otázky a odpovede / Questions and Answers

Na tomto mieste Vám odpovieme na otázky sociálneho a zdravotného poradenstva. Nasmerujeme Vás správnym smerom z oblasti sociálnej a zdravotnej pomoci.

Prostredníctvom on-line sociálno-zdravotnej poradne Vám odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa sociálno-zdravotného problému, ktorý riešite prípadne Vám poradíme, ako by ste mali postupovať. Ponúkneme Vám riešenia na prekonanie nepriaznivých situácii. Zaistíme aby ste netrepli neznalosťou svojich práv a povinností, zorientujeme Vás v spleti zákonov, inštitúcii a služieb. 
Konkrétnych dávok sociálnej pomoci na preklenutie nepriaznivej situácie, či dočasnej straty príjmu: v oblasti ťažkého zdravotného postihnutia, invalidity, nezamestnanosti, hmotnej núdze.

Služba on-line poradne je anonymná a bezplatná. Po dohode, možné aj osobné stretnutie.