Podmienky členstva / Membership conditions

  • pregraduálne vzdelanie v odbore 3.1.14 Sociálna práca,
  • absolvovanie certifikovaného psychoterapeutického výcviku podľa požiadaviek EAP,
  • dodržiavanie Medzinárodného etického kódexu podľa IFSW a CSWA,
  • výkon klinickej praxe.